Până acum, un grup de persoane impozabile, care îşi desfăşura activitatea în România, oferea posibilitatea ca acestea să se constituie în grupuri fiscale unice, cu condiţia ca acestea să aplice pentru aceeaşi perioadă fiscală şi să fie administrate de acelaşi organ fiscal competent.

Un grup de persoane impozabile stabilite în România, independente din punct de vedere juridic, dar aflate în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric, poate opta să fie tratat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală drept grup fiscal unic pentru TVA, chiar dacă persoanele sunt administrate de organe fiscale diferite, potrivit ANAF.

Prin intermediul aceloraşi norme metodologice, s-au modificat regulile de întocmire a primului decont de TVA de către membrii grupului fiscal, după ieşirea acestora din grup, respectiv a operaţiunilor care se înscriu în decont.

Potrivit comunicatului, prin Normele Metodologice de aplicare a Titlului VII 'Taxa pe valoarea adăugată' din Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a fost eliminată condiţia ca din grupul fiscal unic să facă parte doar contribuabili administraţi de acelaşi organ fiscal. Totodată, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit că organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic este competent să administreze obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii grupului.