Necesitatea perfecţionării şi flexibilizării cadrului achiziţiilor publice constituie un deziderat declarat chiar în expunerea de motive ce însoţeşte modificările propuse de ANRMAP. Potrivit raportului de activitate pe 2011 al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, 39% din contestaţii au vizat documentaţiile de atribuire iar 61% au vizat rezultatul procedurii de atribuire.
De asemenea, 32% din cele 6.000 contestaţii au fost acceptate, un număr mare, în opinia noastră.
În condiţiile în care documentaţiile beneficiază de o verificare prealabilă din partea ANRMAP, aceste evidenţe arată că în continuare pot fi întâlnite numeroase situaţii în care accesul operatorilor economici la procedurile de achiziţii publice sunt restricţionate. Stabilirea unor condiţii de participarea excesive şi estimarea unei valori a contractului care depăşeşte valoarea corectă sunt două dintre cele mai importante probleme.
Ce modificări ar putea fi aduse
În acest condiţii, Autoritatea a propus o serie de modificări la lege:

– Impunerea obligaţiei autorităţilor contractante de a include toate cerinţele de calificare în fişa de date.

– Obligarea autorităţilor contractante la publicarea, odată cu documentaţia de atribuire, a unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal, care să conţină datele de identificare ale persoanelor cu funcţie de decizie, pentru a încerca astfel depistarea preventivă a unui conflict de interese.

– Modificarea cotei de la care preţul ofertat poate fi considerat un preţ neobişnuit de scăzut, întrucât s-a observat că, în practică, când stabilesc valoarea estimată, autorităţile au în vedere preţurile maximale practicate pe piaţă.

– Obligaţia membrilor CNSC de a se abţine să participe la soluţionarea unei contestaţii, dacă, în cadrul acelei proceduri, au soluţionat o altă contestaţie. Se intenţionează asigurarea imparţialităţii membrilor Consiliului.

– Reţinerea unei sume din garanţia de participare şi în cazul în care contestaţia este admisă doar în parte. În prezent, această posibilitate există doar în cazul în care contestaţia este admisă.

Apreciem că, pentru corelarea cu normele europene, sunt necesare şi alte modificări, dintre care menționăm modificarea anumitor dispoziţii care impun condiţii restrictive pentru a formula acţiunea în anularea contractului, în cazul în care s-a constatat în mod irevocabil faptul că actele anterioare încheierii contractului au fost nelegale.
Laura Iarca, avocat, Zamfirescu Racoţi Predoiu