Grup ţintă – personal din sistemul financiar-bancar la nivel de centrală, dar şi din sucursale, angajaţi din cadrul departamentelor de audit intern, control intern, inspecţie, management al riscurilor, IT, conformitate, risk, dar şi toţi cei interesaţi să îşi dezvolte cunoştinţele în domeniu sau să migreze spre zona auditului intern.

Conţinutul programului
– Introducere în sfera auditului intern
– Standardele de audit intern
– Metodologia de desfăşurare a misiunii de audit
– Risc şi control
– COSO-ERM
– Fraudă
– Noi perspective în activitatea de audit intern
– Aplicaţii şi studii de caz
– Întrebări şi discuţii libere

Lector –  Cosmin Şerbănescu – are o bogată experienţă atât în domeniul auditului intern cât şi în cel al auditului extern. Este membru al Asociaţiei Auditorilor Interni din România (IIA România) şi al Camerei Auditorilor Financiari din România. Cunoştinţele teoretice în domeniul auditului intern bancar şi managementul riscului sunt dublate de experienţa acumulată ca practician.

Perioada – 21 – 22.09.2011, orele 9-17. Număr minim de participanţi: 12.
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de participare la finalizarea cursului, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.
 
Taxă de participare  – lei/persoana
Număr persoane    Instituţiile care au plătit integral contribuţia anuală la IBR    Instituţiile care nu au plătit contribuţia, alte instituţii sau persoane fizice
1 – 2 persoane    675     900
3 – 6 persoane    642     855
≥7 persoane    608     810

Pentru persoanele fizice se aplică o reducere de 10% a taxei, în condiţiile achitării cu cel puţin 15 zile înainte de începerea cursului. Plata se face integral, cu cel puţin patru zile înainte de începerea cursului, în  contul IBR nr.RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Românească – SMB (pe ordinul de plată va rugăm să specificaţi numele cursanţilor şi titlul cursului), sau in numerar la casieria IBR.

În cazul în care un participant anunţă retragerea de la curs cu 1-2 zile înainte de începerea cursului, din taxa de participare se reţine 17%. În cazul în care un participant anunţă retragerea la data începerii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. În ambele situatii există posibilitatea înlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz în care nu se percepe nici o penalizare.

Informatii – Mirela Mogos
        [email protected]
        0748-886.829; 021-3274893