În limita surselor bugetare, alocarea sumelor necesare finalizării lucrărilor de drumuri de interes judeţean şi local se face cu prioritate către  drumurile de interes judeţean şi apoi cele de interes local care duc la obiective de interes turistic. Abia după finanțarea acestora se vor avea în vedere obiectivele de investiții la care lucrările sunt executate în proporţie de minimum 80% şi care vor fi finalizate.
În cazul în care resursele financiare o permit, după finanţarea obiectivelor enunţate anterior, se are în vedere finanţarea drumurilor de interes judeţean şi local.
În ceea ce priveşte lucrările aferente sub-programului de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate la sate, alocarea sumelor necesare se va face cu prioritate către localităţile din zonele turistice şi localităţile de interes turistic.    
Decizia de stabilire a acestor criterii s-a luat deoarece Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului are alocate în 2011 resurse insuficiente pentru a finaliza toate lucrările deja începute de reabilitare, modernizare sau asfaltare a drumurilor şi de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate la sate.

Te-ar putea interesa și: