Strategia #wageledgrowth a fost aplicată în numeroase economii într-o anumită perioadă de timp sau alta. Dacă ne referim la Uniunea Europeană în perioada postcriză – de exemplu – viziunea #wageledgrowth a fost considerată singura strategie de revenire economică sustenabilă în majoritatea țărilor. Un studiu publicat în 2015 de O. Onaran și T. Obst (Greenwich University) arată că Zona Euro ca întreg este un regim de tip #wageledgrowth. În ultimii 10 ani, 24 de țări membre UE au implementat strategia #wageledgrowth cel puțin o perioadă de 3 ani printr-un pachet de măsuri gradual sau șoc (patru țări Belgia, Irlanda, Croația și Finlanda nu au implementat).

O analiză empirică a situației din țările membre UE relevă două momente de vârf în aplicarea acestei strategii – 2010-2013 cu măsuri graduale și 2015-2017 cu măsuri amplificate, de tip șoc.

Strategie postkeynesiană, #wageledgrowth presupune înlânțuirea – creşte ponderea alocată muncii, cresc veniturile (salarii, pensii, prestații sociale s.a), stimulul pe cererea agregată antrenând și o creștere de investiții și de producție (ofertă agregată) pentru a satisface această cerere în plus. Dacă privim cazul României, strategia #wageledgrowth a fost aplicată gradual încă din 2012 și cu viteză mai mare în ultimii doi ani. 

În prima fază s-a manifestat o creștere mai mare a consumului față de creșterea investițiilor. Astfel, creșterea consumului privat (în volum) a fost de 21,6% în perioada 2012-2016 și de 10,1% în 2017. A doua fază, creşterea veniturilor a condus la creșterea productivității muncii, fapt explicat și prin teoria salariilor de eficiență (legea Kaldor – Verdoorn) – o corelație pozitivă între ratele de creștere economică și rata de creștere a productivității muncii. În România, datele Eurostat indică o creștere a productivității orare a muncii (în termeni reali) în perioada 2012-2017 (creștere cumulată pe 6 ani față de 2011) de 39,2%.

România a înregistrat o rată de creștere a productivității muncii (în termeni reali) de 2,9 ori mai mare decât a Poloniei, de 4 ori peste cea a Cehiei și de 6,9 ori mai mare decât media UE. 

 

În continuare strategia wageledgrowth trebuie combinată cu investmentledgrowth și cu principiile strategiei #nouldevelopmentalism – viziune ce presupune Strategia națională de dezvoltare Romania 2040, Consiliul de Programare Economică, abordare policentrică, politica industrială activă bazată pe specializare inteligentă, fondul suveran de dezvoltare și banca de dezvoltare, scheme de ajutor de stat și scheme de garantare pentru dezvoltare.  

Nu apare problema sustenabilității fiindcă strategia #wageledgrowth dă naștere unui cerc virtuos – creșterea veniturilor – creșterea cererii agregate – creșterea productivității – creșterea ofertei agregate – creșterea veniturilor … Atâta timp cât efectele de multiplicare/accelerare se manifestă puternic nu există niciun risc privind implementarea acestei strategii.

Strategia #wageledgrowth împacă stabilitatea politică și socială cu soliditatea macroeconomică, este o strategie gândită, rațională, argumentată științific, testată și verificată empiric, validată prin implementarea în numeroase țări. Poveștile le găsim în alte părți.