Anul 2015 a venit cu multe modificări pentru agricultorii români. Pe de-o parte a fost schimbat Guvernul ceea ce a dus la sosirea unei noi echipe la cârma Ministerului Agriculturii, iar pe de altă parte a fost introdusă noua Politică Agricolă Comună (PAC) prin care se urmărește susținerea fermierilor prin mai multe pârghii.

Un exemplu este acordarea subvențiilor. Dacă până anul trecut, agricultorii care dețineau suprafețe agricole erau subvenționați din fonduri europene prin două plăți ce însumau circa 160 de euro/hectar, acum acest ajutor se acordă prin mai multe măsuri ce depășesc 200 de euro/hectar.

Din 2015, subvenția pe suprafață este alcătuită din mai multe plăți. Două s-au păstrat din anii precedenți. Prima este schema de „plată unică pe suprafață“. Sprijinul constă în acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, plătibilă anual și decuplată de producție. Pentru a beneficia de această plată, fermierii trebuie să respecte și să depună cererea de plată cu date corecte și complete, împreună cu toate documentele solicitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură(APIA) și să respecte normele de eco-condiționalitate. Cuantumul subvenției este de 77,42 euro pe hectar și este acordat în intervalul 1 decembrie – 30 iunie.

A doua modalitate de plată este sub formă de „Ajutor Național Trazitoriu“(ANT). Acesta reprezintă sume suplimentare care se acordă din bugetul național pentru fermierii din sectoarul vegetal și cel zootehnic. Sprijinul din bugetul național exista și în anii precedenți. Condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăților aferente anului 2013. Cuantumul acestui sprijin este de 14 euro pe hectar.

Plăți noi

Politica Agricolă Comună adoptată în 2015 a adus noi plăți. Astfel, în structura subvenției pe suprafață au mai fost adăugate câteva plăți. Una dintre ele este „plata redistributivă“. Aceasta se acordă o singură dată pe an și este decuplată de producție. Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin, respectiv care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011, doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă, sau fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii respective.

Plata redistributivă se acordă pentru primele 30 de hectare, indiferent de mărimea exploatației și se alocă gradual, pe două nivele – pentru primele cinci hectare cuantumul este de cinci euro pe hectar și pentru restul de 25 hectare cuantumul este de 46,75 euro/hectar.

O altă plată este cea pentru practici agricole benefice pentru mediu, denumită și „plata pentru înverzire“. Astfel, se dorește diversificarea culturilor – prin existența a două producții diferite pe exploatațiile pentru cei care dețin teren arabil între 10 și 30 de hectare sau existența a trei culturi diferite pe exploatațiile, pentru cei care dețin peste 30 de hectare de teren arabil. Totodată, se cere menţinerea pajiștilor permanente existente la nivel național. Pentru obținerea sprijinului pentru înverzire este necesară prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafața agricolă – se aplică exploatațiilor care dețin peste 15 hectare de teren arabil. Fermierii trebuie să se asigure de faptul că cel puţin 5% din terenul arabil al exploatației este acoperit cu una sau mai multe dintre zonele de interes ecologic. Cuantumul plății pentru înverzire se ridică la 53,90 euro pe hectar.

În același timp, mai există și „plata pentru tinerii fermieri“. Aceasta presupune acordarea unei plăți anuale pentru fermierii, cu vârsta de până în 40 de ani, care se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al fermei sau care s-au stabilit deja în cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă. Cuantumul plății este de 29,77 euro la hectar.

La toate acestea se adaugă și acele „scheme cuplate“, cum este cazul culturii de soia unde avem de exemplu un sprijin de 325 de euro pe hectar, iar la lucerna de 55 de euro pe hectar. Sectoarele şi producțiile vizate sunt următoarele: culturi proteice, leguminoase pentru boabe, cânepă, orez, semințe,hamei, sfeclă de zahăr, fructe și legume, lapte, carne de oaie și capră, carne de vită și mânzat, viermi de mătase schema simplificată pentru mici fermieri.

În ceea ce privește micii agricultori, aceștia pot beneficia de un alt sprijin. Prin „schema pentru micii fermieri“, agricultorul primește un cuantum al plăților directe egal cu valoarea totală a plăților la care fermierul are dreptul în fiecare an (plata unică pe suprafață, ANT, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat), dar nu mai mult de 1.250 euro. Pe durata participării la schemă, micii fermieri sunt exceptați de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă și mediu și nu li se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-condiționalitate. Mai mult, fermierii își pot păstra cel puţin un număr de hectare eligibile care corespunde numărului de hectare declarate în 2015.

Condiții generale pentru accesarea subvențiilor

Pentru obținerea acestor plăți, fermierii trebuie să îndeplinească câteva condiții generale. Astfel, plata pe suprafață va fi acordată doar fermierilor activi, persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza exploatația și care desfășoară în cadrul exploatației lor o activitate agricolă. Noile reglementări exclude subvenționarea deținătorilor de terenuri agricole fără legături cu activitate agricolă. Astfel, nu mai sunt eligibile pentru plată aeroporturi, societăți de cale ferată, cluburi de golf, penitenciare sau Regia Națională a Pădurilor.

În cazul beneficiarilor care, în anul anterior de plată, au primit plăți directe ce depășesc cuantumul de 5.000 euro și se regăsesc pe lista excluderilor de la plată, aceștia pot deveni fermieri activi dacă dovedesc că activitatea agricolă desfășurată în exploatația lor reprezintă principala lor activitate, astfel: cuantumul anual al plăților directe este cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi, sau veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activitățile agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale obținute în cel mai recent an fiscal.

53,90 euro pe hectar reprezintă cuantumul plății pentru înverzire

Simplificarea procedurilor

În ceea ce privește condițiile de accesare a subvențiilor, Ministerul Agriculturii vrea să simplifice procedurile de aceea, săptămâna trecută, pe site-ul instituției a fost publicat un ordin privind modificarea și completarea criteriilor de eligibilitate. Acesta ar putea aduce o serie de schimbări privind actele necesare accesării subvenţiilor, contractele de arendă, suprapunerile suprafeţelor declarate, controalele încrucişate preliminare, precum şi subvenţiile pentru pajiști permanente.

În documentul publicat, o primă modificare se referă la dovada utilizării terenului: Documentele care fac dovada utilizării terenului şi care atestă că terenul este la dispoziția fermierului sunt:

a) adeverinţa conform înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează pe baza modelului-cadru prevăzut;
b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeței agricole, încheiat între fermier și unitățile administrativ teritoriale, după caz;
c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeței agricole, încheiat între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz;
Actele care trebuie depuse de fermierii care vor să beneficieze de subvenţii în 2016 sunt:
-copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport
-dovada deţinerii unui cont bancar activ
-procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică imputernicește o persoană pentru depunerea cererii unice de plata în numele său sau pentru a-l reprezenta în relatia cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură.

Subvențiile au întârziat în 2015

În condițiile în care implementarea noilor condiții impuse de Politica Agricolă Comună ar fi însemnat ca subvețiile să ajungă mai repede la fermieri, din păcate, acestea au întârziat. Într-un interviu acordat pentru Capital, Achim Irimescu, ministrul Agriculturii a declarat că vina este a Agenției de Plăți pentru că nu a reușit să implementeze în timp util noile condiții. Astfel, la sfârșitul anului trecut a fost achitat un avans pentru plățile pe suprafață de 255 de milioane de euro în total, ceea ce a însemnat circa 53 de euro/hectar. Dintr-un million de beneficiari, 700.000 erau pe liste și circa 602.000 au primit avansul. Irimescu a mai spus că restul plăților pentru subven­ții vor fi acordate din luna martie.

Acest articol a apărut în ediția numărul 5 al revistei Capital, 1-7 februarie 2016.

Te-ar putea interesa și: