Vin banii pentru România! Ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene (MIPE) a publicat joi seară Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Documentul prin care primim 29.2 milioane de euro a fost aprobat și de Consiliul UE. Acesta era ultimul lucru de făcut pentru ca România să poată solicita banii europeni. Este pentru prima dată când documentul integral a fost făcut public.

Din suma totală, 14,2 miliarde euro sunt granturi și 14,9 miliarde sunt împrumuturi. Banii se vor acorda în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective, numite jaloane și ținte. În total, sunt 507 de jaloane și ținte de realizat până la 31 decembrie 2026 în România.

Vin oficial banii din PNRR pentru România

Joi, 28 octombrie, Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene, alături de cel al Finlandei și Estoniei. 17 state membre UE au primit deja prefinanțarea solicitată. Suma totală rambursată până în prezent este de aproximativ 52,4 miliarde de euro.

Aceasta era ultima etapă la nivelul instituțiilor europene. Acum, România are la dispoziție 29,2 miliarde euro, până în 2026. Banii de la Uniunea Europeană vor fi folosiți pentru modernizare prin reforme și investiții esențiale pentru dezvoltarea țării. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat astăzi pagina de Facebook dedicată Planului Național de Redresare și Reziliență, unde vor fi publicate constant informațiile și noutățile despre implementarea PNRR.

Când ajung primele fonduri

Primele fonduri, respectiv vreo 13% din suma nerambursabilă alocată României, adică 3,7 miliarde de euro, vor ajunge în țară sub forma unei prefinanțări acordate de Comisia Europeană. Cîțu a transmis deja că banii vor putea fi folosiți pentru a începe investițiile cât mai curând, „chiar dacă nu vom avea un guvern cu puteri depline”. Versiunea extinsă a Planului Național de Redresare și Reziliență, însemnând peste 70 de documente, a fost publicată de MIPE, joi, 28 octombrie. Acestea pot fi găsite pe pagina oficială dedicată PNRR.

Cum se împart banii și care sunt regulile pentru România

Regula stabilită prin propunerea de Regulament (aflată încă în negociere la nivel european) este ca 70% din granturi să fie angajate până la finalul anului 2022, termenul limită pentru accesarea diferenței de 30% din granturi fiind 31 decembrie 2023. În plus, plățile pentru proiectele care vor fi incluse în programele naționale de redresare și reziliență trebuie făcute până în decembrie 2026.

Consiliul European a mai subliniat că România trebuie să se ocupe de „eliminarea treptată a producției de energie pe bază de cărbune și lignit și utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și realizarea de investiții și reforme în domeniile renovării clădirilor, modernizării căilor ferate, gestionării apei și a deșeurilor, precum și împăduririi și reîmpăduririi sunt măsuri pe care România intenționează să le pună în aplicare pentru a-și atinge obiectivele climatice”.

Investițiile și reformele prevăzute în PNRR trebuie să  contribuie la abordarea eficientă a recomandărilor specifice fiecărei țări și la consolidarea potențialului de creștere economică, a creării de locuri de muncă și a rezilienței economice și sociale. De asemenea, investițiile și reformele trebuie să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice în proporție de 37% și la realizarea obiectivului de digitalizare în proporție de 20%. Mecanismul de Redresare și Reziliență sprijină financiar investițiile și reformele cu impact real și de durată asupra economiei și societății. Măsurile propuse răspund provocărilor identificate în contextul Semestrului european, susținând tranziția verde și transformarea digitală, precum și creșterea economică, reziliența socială și economică și crearea de locuri de muncă, mai transmite UE.

PNRR trebuie să intervină cu reforme și investiții în următoarele domenii:

 • Transportul
 • Mediul, schimbările climatice, energia, eficiența energetică și tranziția verde
 • Dezvoltarea localităților urbane, valorificarea patrimoniului cultural și natural și turism
 • Agricultura și dezvoltarea rurală
 • Sănătate
 • Educație
 • Mediul de afaceri
 • Cercetare, inovare, digitalizare
 • Îmbunătățirea fondului construit
 • Reziliență în situații de criză

PNRR se referă la un pachet coerent de investiții publice și reforme propuse în baza Recomandărilor Specifice de Țară 2019-2020 . Aceste reforme și proiecte de investiții publice trebuie puse în aplicare până în 2026.

PNRR are la bază 6 piloni principali:

 • Tranziția spre o economie verde;
 • Transformarea digitală;
 • Creșterea economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă;
 • Coeziunea socială și teritorială;
 • Sănătate și reziliență instituțională;
 • Copii, tineri, educație și competențe.

Banii vin din cele 750 miliarde de euro destinate „Next Generation EU”, Comisia Europeană a alocat 672,5 miliarde de euro instrumentului temporar MRR în vederea finanțării planurilor de redresare și reziliență pe care le elaborează statele membre UE. Bugetul MRR este constituit din granturi în valoare de până la 312,5 miliarde euro și împrumuturi de până la 360 miliarde euro.

Vezi întreg documentul aici
pnrr buget_d18046a116