„Industria nucleară din România apreciază limbajul echilibrat al acordului de la Paris, care denotă o abordare neutră a tehnologiilor de producere a energiei electrice cu emisii reduse de carbon. Încheierea acordului va defini, pe termen mediu şi lung, abordarea politicilor energetice şi de mediu la nivel global. Orientarea către politici şi proiecte menite să contribuie la reducerea emisiilor de carbon este, cu siguranţă, şi în atenţia autorităţilor din România. Trebuie spus că proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, aşteptat de industria nucleară din România, se încadrează în aceste cerinţe, nuclearul fiind o tehnologie cu emisii reduse de carbon ', a declarat oficialul ROMATOM, asociație care reunește companiile care au ca obiect de activitate producerea de energie electrică și termică prin procese nucleare.

În atingerea consensului asupra unei abordări nediscriminatorii, un rol important l-a jucat iniţiativa „Energia Nucleară pentru Climă” (Nuclear4climate) lansată de Societatea Franceză pentru Energia Nucleară (SFEN), Societatea Nucleară Americană (ANS) şi Societatea Nucleară Europeană (ENS), iniţiativă susţinută şi de Forumul Atomic Român – ROMATOM, Asociaţia Română 'Energia Nucleară' – AREN, împreună cu Reţeaua AREN Young Generation (AREN-YGN) România şi Asociaţia Women în Nuclear (WIN) România, se mai arată într-un comunicat al ROMATOM. 

„De asemenea, constatăm că nu numai industria nucleară, dar şi EURELECTRIC – vocea industriei electrice din Europa, consideră că pentru atingerea ţintei ca în 2050 electricitatea să fie produsă fără emisii de carbon 'trebuie să facem uz de toate tehnologiile cu emisii reduse de carbon: mai multe regenerabile, dar şi cărbune curat, şi gaz, şi nuclear”. În acest context, finalizarea proiectului Unităţilor 3 şi 4 va contribui, împreună cu Unităţile 1 şi 2 aflate în exploatare la centrala nuclearoelectrică Cernavodă, la reducerea substanţială a emisiilor de carbon, creşterea securităţii energetice a României şi asigurarea unei energii electrice la preţuri suportabile pentru consumatori', mai spun reprezentanţii ROMATOM. 

Rolul energiei nucleare este semnificativ în protecţia mediului, cele două unităţi nucleare existente în România contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu circa 12.000.000 tone de dioxid de carbon pe an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili. Acest efect va fi dublat odată cu finalizarea a încă două unităţi nucleare. 

În prezent, cele 130 de reactoare nucleare, existente în 14 dintre statele membre, generează aproximativ 30% din electricitatea produsă la nivelul Uniunii Europene, reprezentând 50% din electricitatea cu emisii reduse de carbon, la nivelul Uniunii Europene. 

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum şi două asociaţii non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri. 

Sursa: Agerpres