AOAR solicită ca propunerile ce urmează a fi făcute de reprezentanții partidelor politice, la nivel local și central, să fie exprimate și valoric cu indicarea surselor financiare ce urmează a fi utilizate la punerea în practică a acestora.
Reprezentanții asociației propune ca la nivel național, Biroul Electoral Central să dispună de un Consiliu Economico-Financiar căruia să-i fie transmise oficial, până la o dată stabilită de Guvern (Parlament) propunerile de natură economico-financiară, asumate de formațiunile politice ce se vor înscrie pentru alegerile generale din noiembrie 2012.
Comitetul Economico Financiar ar urma să se pronunțe public (rapoarte, comunicate sa.) asupra acestor măsuri, a fezabilității lor economice, oferind alegătorilor argumente pro și contra , argumente esențiale pentru a crește gradul general de informare a alegătorilor.
AOAR propune, de asemenea, constituirea la nivelul Parlamentului a unei comisii care să sintetizeze și să evalueze continuu, impactul bugetar a tuturor initiativelor parlamentare ce vor mai fi inițiate spre a fi aprobate în perioada aprilie-octombrie 2012. Lunar, Parlamentul ar urma să facă publice concluziile evaluărilor făcute de comisia de analiză a impactului economic a inițiativelor înaintate Parlamentului.