Oamenii care încasează şi pensie, inclusiv pensie de serviciu, şi salariu la stat vor avea 15 zile să opteze între cele două venituri, după intrarea în vigoare a proiectului de modificare a OUG nr. 114. În cazul în care vor depăşi acest termen, li se va înceta contractul de muncă, se arată în proiectul de act normativ.

ECONOMICA.NET a obţinut, în exclusivitate, proiectul prin care Guvernul vrea să modifice OUG nr. 114 din 2018. Iată ce prevede proiectul de act normativ în privinţa cumului de pensie şi salariu la stat: Art. 41˄1:

(1) Beneficiarii dreptului la pensie care aparţin sistemului public de pensii, dar şi sistemelor neintegrate sistemului public de pensii, precum şi beneficiarii de pensii de serviciu, care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, realizate din execitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat, ori de o unitate administrativ – teritorială nu pot cumula pensia cu veniturile astfel realizate.

Aceste prevederi se aplică persoanelor care:

  • la data intrării în vigoare a prezentului articol sunt pensionari cumularzi (cumulează pensie şi salariu la stat)
  • după data intrării în vigoare a prezentului articol devin pensionari cumularzi.

Persoanele care, la data intrării în vigoare a art. 41˄1 cumulează pensie şi salariu la stat, la alineatul (1), art. 41˄1 au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a art.41˄1, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, se arată în proiectul de modificare a OUG nr. 114 din 2018.

Persoanele care vor cumula pensie şi salariu la stat după data intrării în vigoare a art. 41˄1 au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul (de pensie şi salariu), să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, potrivit proiectului de modificare a OUG nr. 114 din 2018.

Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii între pensie şi salariu la stat constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă, stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu, se arată în proiectul de modificare a OUG 114.

Dacă pensionarul îşi exprimă opţiunea în termenele prevăzute mai sus, plata pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată opţiunea pentru continuarea activităţii.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripţie. Angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare constatării cazurilor de cumul de pensie şi salariu la stat, se mai arată în proiectul de modificare a OUG 114.