Începe programul Noua Casă 2022, iar tinerii care vor să își achiziționeze o locuință trebuie să afle dacă se încadrează în toți termeni impuși. Trebuie menționat faptul că la noul program, creditul se acordă în lei, iar valoarea maximă a creditului diferă în funcție de prețul locuinței.

Mai exact, pentru o locuință cu un preț maxim de 70.000 Euro, avansul solicitat este de 5%, iar creditul maxim care poate fi accesat este de 66.500 de euro. Pe altă parte pentru o locuință de maximul 140.000 de euro, avansul solicitat este de 15% și creditul maxim poate fi de 119.00 de euro, se arată într-un ghid transmis luni de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

Totodată, sursa citată arată că dobânda este variabilă și se calculează în funcție de Indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) la care se adaugă o marjă fixă de maxim 2%.

În ceea ce privește eligibilitatea, persoanele care vor să aplice pentru un credit Noua Casă trebuie să se încadreze în aceste două situații:

 • fie nu dețineți în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul/soția nicio locuință, indiferent de modul în care a fost dobândită;
 • fie dețineți în proprietate cel mult o locuință, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, dar care nu a fost achiziționată prin programul Prima Casă. În acest sens va trebui să dați o declarație pe propria răspundere.

Reguli obligatorii pentru Noua Casă

În cazul tinerilor care vor să achiziționeze un imobil care nu este încă finalizat, sau care nu sunt încă hotărâți, se poate face o promisiune unilaterală de creditare, emisă de bancă, completată de o promisiune de garantare emisă de FNGCIMM. Valabilitatea maximă a promisiunilor de creditare/garantare este de 18 luni.

Referitor la costuri, ghidul publicat arată că pentru a afla costurile exacte ale unui credit Noua Casă este necesar să soliciți informații băncii dar trebuie să fii pregătit financiar pentru a acoperi următoarele:

 • Avansul minim obligatoriu– 5% dacă locuința nu depășește 70.000 Euro sau 15% dacă are un preț cuprins între 70.001-140.000 Euro, calculat în lei la cursul valutar din ziua analizei.
 • Depozitul colateral– reprezentând contravaloarea a 3 rate de dobândă, constituit pentru garantarea dobânzii.
 • Dobânda – IRCC +max. 2% (IRCC=Indice de Referință pentru Creditele Consumatorilor).
 • Comisionul anual de garantare către FNGCIMM – 0,3% – stabilit anual de MFP şi calculat la sold.
 • Pentru locuințele de până în 70.000 euro, comisionul se aplică la 50% din soldul creditului, iar pentru cele ce trec de 70.000 euro, comisionul se aplică la 60% din soldul creditului.
 • Alte costuri: prima de asigurare a imobilului, taxele notariale pentru cumpărarea locuinței.

Odată ce tinerii au găsit locuința perfectă, ghidul publicat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) arată că de aici urmează alți pași. Mai exact, este vorba despre:

1. Asigură-te că dispui de avansul minim obligatoriu şi depozitul colateral solicitat. Ai în vedere şi alte cheltuieli generate de cumpărarea casei (taxe notariale s.a);

2. Alege banca cu care vei lucra şi pregăteşte actelesolicitate de bancă pentru dosarul de credit. Banca va analiza documentația de credit şi după aprobarea finanțării va transmite către FNGCIMM solicitarea/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, ataşând în aplicație următoarele documente:

 • Solicitarea de garantare/ Solicitarea de emitere a promisiunii unilaterale de creditare şi Promisiunea de garantare dacă este cazul;
 • Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor şi al soțului/soției, dacă este/sunt căsătorit/căsătoriți, în copie certificată;
 • Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;
 • Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătură privată cu dată certă;
 • Extras de carte funciară privind locuința ce urmează să fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data solicitării de garantare;
 • Certificatul de eficiență energetică pentru una dintre clasele A, B sau C;
 • în cazul acordării unei promisiuni de garantare se ataşează şi promisiunea unilaterală de creditare ;
 • în cazul achiziționarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finanțări garantate în cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, se ataşează şi acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului şi pentru ridicarea temporară a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

Documente necesare Noua Casă

Odată ce actele au fost depuse, FNGCIMM analizează dosarul şi, dacă este corect şi complet, transmite băncii aprobarea iar beneficiarul va semna contractul de credit şi contractul de vânzare –cumpărare. În cazul în care documentația trimisă de bancă la FNGCIMM în vederea garantării are nevoie de completări sau corecții, dosarul va fi returnat la bancă în starea „Invalidat”.

FNGCIMM precizează și care sunt principalele motive pentru care se invalidează dosarele. Este vorba despre următoarele situații:

 • lipsa documentelor obligatorii (o listă a acestora o găsiți pe www.fngcimm.ro),
 • documente expirate sau ilizibile,
 • informații completate greşit în aplicație etc.
 • Cele mai frecvente motive de invalidare sunt legate de: Atunci când un dosar este invalidat, FNGCIMM completează în aplicația web Noua Casă motivele invalidării pentru a fi văzute de consilierul de credit din bancă şi a putea fi operate completările/corecțiile.

În cazul în care o persoană achiziționează un imobil prin acest program și dorește să îl închirieze, și aici sunt câteva lucruri care trebuie clarificate. Mai exact, ghidul spune că pentru închirierea unui imobil achiziționat prin Programul Noua Casă trebuie să obții în primul rând acordul băncii finanțatoare. Ulterior vei solicita în scris acordul Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală de Trezorerie şi

Totodată, după rambursarea integrală a creditului garantat, trebuie să obții acordul de radiere a ipotecii. Va trebui să te adresezi băncii finanțatoare care va trimite la FNGCIMM următoarele documente: solicitare de radiere, extras de cont de credit, declarația privind identitatea beneficiarului real- în cazul tranzacțiilor mai mari de 15.000 Euro, copia contractului de garantare, alte documente (CI pentru beneficiarii căsătoriți, divorțați, moştenitori etc.), după caz. FNGCIMM va emite acordul de radiere şi îl va transmite băncii într-un singur exemplar original. Eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru soluționarea petițiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data înregistrării solicitării de eliberare a acordului.

În cazul unui divorț însă,  pentru încheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul băncii, exprimat în nume şi cont propriu şi în numele şi contul statului, pentru preluarea de către unul dintre soți a finanțării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinței/locuinței viitoare, ca efect al partajului, în condițiile legii.