„În procesul de stabilire şi actualizare a noilor tarife, ANRE a avut, în principal, în vedere costurile reale ale procesului de racordare, urmărind totodată şi suportabilitatea acestor costuri de către viitorii utilizatori ai sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tarifele aprobate având un caracter maximal”, se spune într-un comunicat al ANRE.

La stabilirea tarifelor de racordare au fost luate în considerare costurile activităţilor cuprinse în contractul de racordare, respectiv: obţinerea certificatului de urbanism, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, obţinerea autorizaţiei de construire a instalaţiei de racordare, proiectarea instalaţiei de racordare, verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic a/al instalaţiei de racordare de către un verificator de proiecte atestat de ANRE, execuţia instalaţiei de racordare şi urmărirea lucrărilor privind execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare.

„Prin limitarea valorilor componentelor de mai sus şi prin stabilirea unui nivel maxim, ANRE a avut în vedere prevenirea posibilelor tendinţe de încărcare a costurilor pentru fiecare componentă a tarifului de racordare, ceea ce ar fi condus la o majorarea accentuată şi nejustificată a acestora. Deşi responsabilitatea procesului de racordare revine deţinătorilor reţelelor de distribuţie, solicitanţii au dreptul să aleagă operatori economici autorizaţi ANRE în regim concurenţial pentru realizarea activităţilor necesare proiectării şi executării instalaţiilor de racordare. Astfel, prin metoda de reglementare a tarifelor de racordare instituită de ANRE, se promovează concurenţa între operatorii economici autorizaţi, viitorii utilizatori ai sistemelor de distribuţie având astfel posibilitatea să aleagă operatorul economic cu care să efectueze lucrările necesare racordării la costuri minime”, se precizează în comunicat. Agerpres


Te-ar putea interesa și: