Ambasada Sustenabilității a organizat o primă întâlnire de lucru cu lideri de opinie din domeniul resurselor umane pentru a dezbate implicațiile programului de lucru flexibil din perspectivă organizațională, individuală, macro economică și socială.

Dezbaterea este o inițiativă civică susținută de Ambasada Sustenabilității, menită să aducă pe agenda publică subiectul programului de lucru flexibil pentru a contribui la transpunerea într-o formă etică, sustenabilă și eficientă a Directivei (UE) 2019/1158 a Parlamentului European privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților. Discuțiile au fost moderate de Dragoș Tuță, inițiatorul Ambasadei Sustenabilității în România, după o scurtă trecere în revistă a implicațiilor pe care le poate presupune o astfel de schimbare și a practicilor curente din celelalte țări membre UE, susținută de inițiatorul proiectului – Roxana Grigorean Ștefan, comunicator și psiholog. La dezbatere au participat reprezentanți ai departamentelor de resurse umane din companii precum Orange, Kaufland, UniCredit Bank, WebDigital sau AdsWizz, care au vorbit despre programele concrete de program flexibil existente în prezent. Aceștia și-au arătat interesul de a participa la adoptarea în cea mai bună formă a viitoarelor proiecte de lege care adresează acest aspect.

Directiva (UE) 2019/1158 are ca obiectiv creșterea gradului de participare pe piața muncii a femeilor, părinților și îngrijitorilor, reglementând programul de muncă flexibil, luând în considerare inegalitățile de gen, precum și provocarea existentă de a menține un echilbru rezonabil între viața profesională și cea privată. „Echilibrul dintre viața profesională și cea privată rămâne însă o provocare considerabilă pentru mulți părinți și lucrători care au responsabilități de îngrijire, în special din cauza prevalenței în creștere a programului de lucru prelungit și a orelor de lucru în schimbare, care are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă în rândul femeilor. Un factor major care contribuie la subreprezentarea femeilor pe piața muncii este dificultatea de a găsi un echilibru între obligațiile profesionale și cele familiale”, se precizează în Directivă.

În acest moment, luarea în considerare a unui astfel de beneficiu reprezintă o decizie unilaterală a angajatorilor, însă odată cu noile reglementări se discută obligativitatea angajatorilor de a lua în considerare orice solicitări de acordare a unor formule flexibile de lucru.

Termenul de transpunere a Directivei este data de 2 august 2022, iar aceste dezbateri au menirea de a facilita dialogul între actorii economici și sociali implicați, precum și o pregătire cât mai bună în vederea integrării acestor reglementări în legislația locală.

Concluziile acestor întâlniri de lucru vor fi transmise către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului și au ca principal scop încurajarea unui mediu de afaceri etic și a unor comportamente responsabile, având în vedere dezvoltarea economică sustenabilă, precum și prioritățile naționale privind natalitatea, sărăcia, dreptul la educație și egalitatea.

Ambasada Sustenabilității militează pentru business-uri responsabile în relația angajat – angajator și se află la dispoziția Guvernului oferind expertiză pentru transpunerea în cea mai bună formă a acestei directive. Ambasada este o inițiativă privată non-profit și apolitică ce încurajează, inspiră și motivează companiile să investească în proiecte de sustenabilitate pentru România, dar și să ofere mai multe produse, servicii și comportamente responsabile.