Un ordin al Ministerului de Finanțe a fost publicat în Monitorul Oficial prin care se reduce birocrația, prin prin extinderea accesului autorităţilor şi instituţiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVem, scrie adevărul.ro.

Astfel autorităţile şi instituţiile publice care solicită cazierul fiscal al unui contribuabil va primi de la ANAF prin sistemul informatic PatrimVem toate informațiile necesare. Acesta nu va mai trebui ridicat fizic de la sediul Fiscului.

Ordinul modifică şi completează serviciile puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice de către minister prin sistemul informatic propriu, prin:

  • lărgirea accesului la informaţiile cu caracter fiscal deţinute de ANAF şi anume informaţiile existente în cazierul fiscal (cazierul fiscal constă în transmiterea de informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară);
  • extinderea posibilităţii pentru autoritatea de interes public de a beneficia de aceleaşi servicii ca şi autorităţile şi instituţiile publice prin acelaşi canal de comunicare.

„Am spus încă de la început că cei mai importanţi sunt cetăţenii, contribuabilii. Toate eforturile noastre de simplificare au în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii românilor, atât prin creşterea veniturilor, cât şi prin reducerea timpului petrecut la ghişeu”, a precizat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.

Prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu, s-a creat cadrul legal privind posibilitatea acordării de către autoritatea fiscală a următoarelor servicii:

  • transmiterea datelor de identificare a instituţiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont;
  • consultarea ţi transmiterea de informaţii din declaraţiile D112, privind angajatorul, venitul şi contribuţiile de asigurări sociale reţinute de acesta pentru persoana fizică;
  • transmiterea adeverinţei de venit a persoanei fizice, care conţine informaţii privind cuantumul şi natura veniturilor obţinute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal;
  • transmiterea informaţiilor privind cuantumul şi natura veniturilor realizate lunar/în ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică;
  • consultarea şi transmiterea datelor privind clădirile, terenurile şi vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unităţile administrativ-teritoriale conform legii;
  • transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică;
  • transmiterea datelor din declaraţiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declaraţii de impunere şi declaratii informative, precum şi date din declaraţiile recapitulative;
  • transmiterea situaţiilor financiare depuse de către contribuabil.