Cheltuielile cu personalul sunt preconizate la 3,4 milioane lei, din care 2,287 milioane lei cheltuieli de natură salarială. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 50 de salariaţi, iar câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, de 3.812 lei.

Pentru cheltuieli aferente contractului de mandat şi al altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, Electrica SA are un buget de 223.000 lei, iar pentru cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal – 209.000 lei.

Pentru investiţii societatea are alocat un buget de 9,945 milioane lei, iar creanţele restante ale societăţii au fost estimate la 28,709 milioane lei.

Electrocentrale Grup a fost înfiinţată prin preluarea de la Termoelectrica a unor active considerate valoroase, cu excepţia Electrocentrale Bucureşti, Electrocentrale Mintia şi Electrocentrale Paroşeni.

SURSA: Agerpres