Debranșările vor fi total interzise

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat marți că va fi modificată procedura de decontare a facturilor compensate la energie, iar în şedinţa de Guvern de miercuri va fi introdusă ordonanţa care prevede refacerea facturilor întocmite eronat, neperceperea de penalităţi şi interzicerea debranşării.

„Facem modificări la procedura de decontare a facturilor compensate şi acolo vrem să introducem mâine în şedinţa de Guvern activitatea refacerii facturilor întocmite într-un mod eronat, neperceperea de penalităţi şi interzicerea debranşării. Deci, este pe ordinea de zi acel act, ordonanţa Ministerului Muncii care modifică ceva la Legea 252 cu privire la decontările interne”, a afirmat Virgil Popescu, marţi, la sediul PNL.

Ministrul a explicat că la discuțiile cu furnizorii de energie electrică și gaze naturale, aceștia au promis că niciun client nu va fi debranșat. De asemenea, în cazul facturilor emise eronat nu se va percepe nicio penalizare, a mai precizat oficialul.

„Azi, la întâlnirea pe care am avut-o la Guvern cu premierul, secretarul general, producătorii, furnizorii, Consiliul Concurenței, ANRE, am ieșit toți și furnizorii au promis clar că nu vor percepe absolut nicio penalitate și nu vor abuza să facă debranșări. Noi ne vom asigura că acest lucru se întâmplă și acest lucru se va întâmpla și într-o perspectivă viitoare dacă vom mai avea această situație. Eu sper ca ăsta să fi fost un episod care nu se va mai întâmplă”, a declarat Virgil Popescu, la B1TV.

Nicolae Ciucă: Oamenii să nu fie debranşaţi pentru facturile calculate greşit

De asemenea, și premierul le-a cerut reprezentanţilor din energie să remedieze problemele apărute la emiterea facturilor de energie electrică. Nicolae Ciucă a precizat că Guvernul se va asigura că românii nu vor fi debranșați din cauza facturilor calculate greșit.

„Am văzut familii cu venituri mici, instituţii, reprezentanţi ai cultelor, centre sociale cu facturi foarte mari. Statul are responsabilitatea de a proteja oamenii şi de a interveni în acest sens. Vă cer să remediaţi problemele şi cei care au avut de suferit în noiembrie, decembrie şi ianuarie să aibă facturile recalculate, iar greşelile remediate. Refaceţi facturile şi asiguraţi oamenii că nu vor plăti în plus pentru greşeli de facturare. Măsurile Guvernului vor reglementa situaţia astfel încât oamenii să nu fie debranşaţi pentru facturile calculate greşit şi nici să fie obligaţi să plătească penalităţi”, a afirmat Ciucă marți la o întâlnire cu reprezentanţii producătorilor şi furnizorilor din domeniul energiei.

Ce prevede mai exact Ordonanța de Urgență?

Art. XVIII – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021,, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 – (1) Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin prevăzută la art. 1 alin.(2) se realizează astfel:

a) de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru clienții casnici prevăzuți la lit.a);

b) de către Ministerul Energiei pentru clienții prevăzuți la lit.b).

(2) Decontarea către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale se realizează pe baza solicitării lunare a furnizorilor, depusă, după caz, Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sau Ministerului Energiei. În cazul schemei de sprijin prevăzută la art. 1 alin.(2) solicitarea transmisa de furnizori are in vedere sumele aferente perioadei cuprinsă între data de 1 a lunii pentru care se aplică compensarea și ultima zi a respectivei luni.

(3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarității sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori într-un eşantion de minimum 2% şi transmite Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.

(5) Sumele necesare asigurării schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se suportă de la bugetul de stat, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează:

a) prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a);

b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin.(2) lit. b).

(6) Decontarea către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale se realizează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării prevăzute la alin(2), prin plăţi directe, în conturile de tip escrow sau în conturile bancare indicate de către aceștia.

(7) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.

(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, in faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii si Solidarității Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială și Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori.”