"Familiile vor fi nevoite să-şi caute adânc prin buzunare", a declarat J. Robert Hunter, directorul departamentului de Asigurări al Consumer Federation of America.
În urma uraganului Katrina, mult mai devastator decât Irene, un număr ridicat de proprietari de case s-au plâns că au fost nevoiţi să aştepte luni întregi înainte ca firmele de asigurări să demareze procedurile de reabilitare. Asigurările clasice pentru locuinţe acoperă în general pierderile cauzate de vânt, iar nu cele cauzate de apă, lucru absurd din moment ce în cadrul unui uragan nu se poate distinge în ce măsura sunt cele două responsabile de ravagiile produse.
David Hilgen, purtător de cuvânt Chubb Insurance, a declarat că procedurile vor fi finalizate în câteva săptămâni de data aceasta, chiar pe loc în cazul celor mai simple dintre acestea. Potrivit State Farm, 1.700 de agenţi şi membri ai customer-service se vor dedica soluţionării problemelor cauzate de uraganul Irene, în scopul unei reveniri cât mai rapide la normalitate.
Nu numai companiile de asigurări sunt de vină în astfel de situaţii, ci şi asiguraţii poartă o parte din vină. Deseori, în momentul în care semnează, aceştia nu înţeleg în totalitate clauzele aflate pe contractul de asigurare, mai ales distincţiile dintre ravagiile produse de apă şi cele produse de vânt. Mai mult, dacă asiguraţii nu declară din timp că au realizat îmbunătăţiri în cadrul locuinţelor asigurate, acestea nu vor fi acoperite în contextul unui dezastru natural.
Şi chiriaşii se vor confrunta cu probleme. Dacă proprietarii nu vor avea foarte mult de suferit, chiriaşilor nu le vor fi acoperite costurile de reabilitare dacă nu au încheiat în prealabil o asigurare special destinată acestora.
Pentru a evita astfel de situaţii, asiguraţii trebui să aibă în regulă toate documentele, trebuie să păstreze o listă a lucrurilor afectate de dezastru şi trebuie să facă un număr ridicat de fotografii relevante pentru compania de asigurări, astfel încât să nu-i lase acesteia nicio portiţă de scăpare în procesul de acoperire a costurilor. Trebuie, de asemenea, ca toate bonurile şi chitanţele obţinute de pe urma unor reabilitări să fie păstrate într-un dosar. Sfatul principal al experţilor este acela de a nu accepta un "Nu" ca răspuns final în discuţia cu compania de asigurări.
Sursa: Smart Money, NY Post