Analiza defalcată pe cele două categorii de asigurări relevă faptul că asigurările de viaţă continuă să reprezinte motorul pieţei asigurărilor în această perioadă marcată de instabilitate la nivel macro-economic, apreciază UNSAR.

Cu un volum al subscrierilor de 1,1 miliarde lei, în creştere cu 8,2% faţă de primele trei trimestre din 2010, ponderea acestei categorii în totalul subscrierilor de pe piaţă s-a majorat de la 19,8% la 22,5% în perioada de raportare . Rezultatele bune înregistrate de segmentul asigurărilor de viaţă s-au datorat, în cea mai mare măsură, vânzării de poliţe cu randament garantat (63% din total), în timp ce asigurările cu componentă investiţională (unit linked) au reprezentat circa 37% din portofoliile companiilor membre UNSAR.

Prin contrast cu dinamica înregistrată de asigurările de viaţă, asigurările generale continuă să piardă teren. Astfel, în perioada de raportare, subscrierile la această categorie au fost de 3,8 miliarde lei, în scădere cu 8,2% comparativ cu primele 9 luni ale anului 2010.

Asigurările auto continuă să fie majoritare, procentajul acestora din totalul subscrierilor la asigurările generale fiind de 68%. Principalele linii de business, asigurările CASCO şi RCA, au înregistrat scăderi cu mult peste medie, respectiv 24% (CASCO) şi 16,5%(RCA.) În plus, pe lângă asigurările auto au mai existat şi alte categorii cu rezultate negative peste medie, precum asigurările de accidente, cu o scădere faţă de primele trei trimestre din 2010 de aproximativ 15%.

În ce priveşte indemnizaţiile de asigurare plătite de asiguratori la categoria asigurări generale, în primele 9 luni din 2011, acestea au fost de 2,6 miliarde lei la care se adaugă 1,4 miliarde lei reprezentând rezerva de daune avizate. La asigurările de viaţă acelaşi indicator arată că societăţile membre UNSAR au plătit clienţilor indemnizaţii totale de 84 milioane lei, în creştere cu circa 6% faţă de primele 9 luni din 2010.
Un segment care a consemnat o creştere puternică a fost cel al asiguărilor facultative pentru locuinţe. Numărul poliţelor facultative pentru locuinţe aproape că s-a dublat în primele nouă luni (plus 91%), ajungând la 4,5 milioane, de la circa două milioane cât erau în septembrie 2010.

Ponderea companiilor membre ale Uniunii în totalul subscrierilor de pe piaţa asigurărilor este de aproximativ 82%, UNSAR reprezentând unica asociaţie de profil din România.