Profitul operaţional brut pe primele şase luni a avansat cu 34%, la 373 milioane lei, pe fondul unui avans consistent al veniturilor, mult mai rapid decât al cheltuielilor.
Veniturile totale ale băncii au fost de 693,5 milioane lei (157,9 milioane euro) în primele şase luni ale anului, în creştere cu 17,3% faţă de intervalul similar din 2012, în special datorită veniturilor mai mari din comisioane – generate de volume în creştere – şi câştigurilor din operaţiunile de trading.
În prima jumătate a anului, cheltuielile operaţionale au ajuns la 320,7 milioane lei (73 milioane euro), în creştere cu 2,5% faţă de prima jumătate a anului 2012, rată de două ori mai mică decât inflaţia medie anuală (5,4%). Creşterea a fost determinată de costuri variabile de business şi de deprecierea investiţiilor de capital. Procesul de optimizare a costurilor  a continuat într-un mod prudent, dar constant.
Provizioanele pentru credite s-au situat la 227,6 milioane lei (51,8 milioane euro), cu 73% peste nivelul de anul trecut, însă la un nivel relativ similar dacă excludem schimbările de metodologie de anul trecut. Practic, nivelul agregat al provizioanelor a avansat cu mai puţin de 100 milioane lei faţă de nivelul din iunie 2012.

Costul anualizat al riscului pentru primul semestru este de 2,4%. Banca a eliberat pasive fiscale amânate, constituite ca urmare a conversiei la IFRS, în concordanţă cu cerinţele legale.

Rentabilitatea anualizată a capitalurilor proprii (ROE) s-a situat la 14,5% în primele şase luni din 2013, faţă de 5,8% în prima jumătate din 2012, iar rentabilitatea activelor a fost de 1,6% faţă de 0,6% anul trecut.

Raportul între costuri şi venituri s-a îmbunătăţit, scăzând cu aproape 7 puncte procentuale, până la 46,2%, datorită veniturilor mai mari. Rata solvabilităţii s-a plasat la un nivel foarte bun, de 13,7% la finalul lui iunie 2013, oferind o bază solidă pentru dezvoltarea în continuare a afacerilor, dar şi o marjă de siguranţă pentru eventuale şocuri neaşteptate pe pieţe.

Acoperirea cu provizioane a portofoliului de credite este de 9,2%, contrabalansând toate riscurile identificate sau potenţiale.

Activele băncii au atins 24,4 miliarde lei (5,5 miliarde euro) la finalul lui iunie 2013, în creştere cu 7,4% faţă de 30 iunie 2012.

Depozitele au crescut cu 10%, creditele au stagnat

La jumătatea acestui an, valoarea creditelor din bilanţ a fost de 17,1 miliarde lei (19,6 miliarde lei incluzând împrumuturile externalizate), nivel aproximativ constant faţă de anul precedent (+0,7%), în condiţiile în care creşterile s-au concentrat pe segmentul IMM-urilor* (+33%) şi pe cel al companiilor de talie medie** (+9%). Volumul consolidat al împrumuturilor UniCredit Ţiriac Bank şi UniCredit Consumer Financing a crescut cu 1,6% în intervalul iunie 2012 – iunie 2013, până la 18 miliarde lei.

Depozitele clienţilor au ajuns la 12,9 miliarde lei, în creştere cu 10,3% comparativ cu 30 iunie 2012. Pe segmentul depozitelor constituite de către clienţii IMM, creşterea a fost de 27,4%, în timp ce creşterea pe segmentul companiilor de talie medie a fost de 18,2%.
Banca şi-a diversificat cu succes baza de finanţare, reducând dependenţa de sursele externe. Raportul între credite şi depozite s-a îmbunătăţit semnificativ, până la nivelul de 133% (127% dacă luăm în calcul şi emisiunea de obligaţiuni), cu 13 puncte procentuale sub nivelul din iunie 2012 (respectiv cu 18 puncte procentuale mai jos incluzând emisiunea de bonduri). UniCredit Ţiriac Bank a emis în luna iunie obligaţiuni în valoare de 550 milioane lei, cu maturitate de 5 ani, denominate în lei, fiind prima emisiune din istoria băncii şi cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporative în lei realizată pe piaţa locală.
Totodată, sumele disbursate sau aprobate de instituţiile financiare internaţionale pentru UniCredit Ţiriac Bank au crescut de aproape 4 ori faţă de finalul anului trecut. Toţi indicatorii de lichiditate sunt în concordanţă cu apetitul la risc asumat, cu obiectivele băncii şi cu reglementările din sectorul bancar.
Banca a încheiat jumătatea lui 2013 cu 188 de sucursale şi aproximativ 2.800 de angajaţi, concentrându-se în continuare pe profitabilitatea sucursalelor şi eficienţa organizaţională.

 “În ciuda creşterii PIB înregistrate la nivel statistic şi a faptului ca sistemul bancar a revenit pe profit, factorii economici şi de piaţă continuă să arate o situaţie delicată la nivelul agenţilor economici. Consumul rămâne în mare parte modest, iar cererea de credite a continuat să scadă, în timp ce numărul falimentelor şi creditelor neperformante a crescut. Cei mai mulţi dintre jucătorii din piaţa trec printr-un proces de restructurare. În acest context economic, UniCredit Ţiriac Bank va continua să îşi consolideze poziţia pe piaţă, printr-o creştere consistentă şi stabilă a business-ului. Categoriile IMM şi companii de talie medie vor rămâne principalele segmente pe care ne vom axa pentru dezvoltare. După achiziţionarea portofoliului RBS, vom miza pe produse de nişă profitabile şi rezonabile ca nivel al riscurilor pentru a creşte şi în zona de Retail. Activităţile de administrare a riscurilor şi asigurarea unei bune calităţi a portofoliului de finanţări vor rămâne priorităţi pe agenda noastră”, a spus Răsvan Radu, CEO al UniCredit Ţiriac Bank.
La începutul lui ianuarie 2013, banca a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni la UniCredit Consumer Financing, păstrând în acelaşi timp 20% din acţiunile UniCredit Leasing Corporation. Atât UniCredit Consumer Financing cât şi UniCredit Leasing Corporation au înregistrat profit în prima jumătate a acestui an. Activele consolidate pro-forma ale UniCredit Ţiriac Bank, UniCredit Leasing Corporation şi UniCredit Consumer Financing s-au plasat la 27,7 miliarde lei (6,2 miliarde euro) la finalul lui iunie 2013, în timp ce profitul în primele şase luni al celor 3 entităţi a fost de 206,9 milioane euro, în creştere cu 182%.