Agenţia a precizat că ratingurile reflectă profilul economic solid al capitalei Ungariei, lichidităţile mai mari faţă de cerinţele pentru serviciul datoriei, performanţele financiare solide şi angajamentele asumate de noua administraţie de alinia datoria nominală din 2014 la nivelul de la finele lui 2010.

Perspectiva asociată este una negativă din cauză că şi perspectiva pentru ratingul suveran al Ungariei (BBB minus/A-3) este una negativă. În cazul în care poziţia financiară şi de lichiditate a Budapestei nu se va deteriora, ratingurile şi perspectiva oraşului ar putea fi îmbunătăţite în linie cu ratingul suveran. În sens contrar, ratingurile acordate oraşului Budapesta vor fi coborâte dacă va fi coborât şi ratingul suveran al Ungariei.