Fondurile mutuale, de acţiuni, obligaţiuni, mixte, de participare  sau Pioneer, asigurările de viață şi depozitele sunt câteva din produsele ce pot fi accesate prin intermediul instituțiilor financiare locale. Randamentele variază în funcţie de tipul produsului, suma investită şi evoluţia pieţei financiare din ţările respective. Clienţii, fie persoane fizice, fie juridice, trebuie să-şi deschidă cont bancar la o instituţie financiară din România (dintre cele menţionate) şi să investească o sumă minimă cuprinsă între 50 şi 5.000 de euro, în funcţie de bancă și de produsul ales.
ING Bank se axează pe sectorul de clienţi Private Banking cu venituri foarte mari din România. Fondurile de investiţii care pot fi accesate sunt domiciliate în Luxembourg şi acoperă regiuni precum: Europa Emergentă, Europa de Vest, SUA, America Latină, Asia Emergentă. Acestea au expunere pe depozite, acţiuni, obligaţiuni şi investesc în euro, dolari şi lei. Conform reprezentanţilor băncii, aproximativ 15% – 20% din clienţii ING deţin investiţii în fondurile menţionate.
„Sunt preferate, în general, plasamentele în fondurile care investesc global, în regiunile emergente, în metale şi minereuri (inclusiv aur), în acțiuni ale unor mari companii (aşa-numitele blue-chips-uri) sau în obligaţiuni guvernamentale şi corporatiste“, explică Alexandra Avramescu, Investment manager Private Banking în cadrul ING. Ponderea plasamentelor în euro şi dolari în aceste fonduri de investiţii este aproximativ egală, plasamentele în lei deţinând un procent scăzut de circa 10%.
„Acest lucru poate fi pus pe seama randamentelor încă atractive la depozitele în lei oferite de băncile din România“, continuă Avramescu. „Criza financiară a afectat performanţele acestor fonduri mai ales în anul 2008, când, în acord cu scăderea generală a pieţelor bursiere, fondurile de acţiuni au scăzut în medie cu 35% – 65%. Revenirea pieţelor de capital pe parcursul anului 2009 a determinat recuperarea pierderilor şi înregistrarea de performanţe pozitive“, spune Alexandra Avramescu. În medie, pe parcursul anului 2009, fondurile de acţiuni au avut performanţe cuprinse între 20% și 80%, creşteri destul de ridicate înregistrând fondurile expuse pe regiunile emergente.
De la începutul anului şi până în prezent, creşterile înregistrate de fondurile de acţiuni au fost, în medie, de 15%. Spre deosebire de fondurile de acţiuni accesate de clienţii ING, fondurile de obligaţiuni care se adresează investitorilor cu un apetit pentru risc mai redus au înregistrat, în medie, de la începutul anului, randamente de circa 8% pentru fondurile denominate în euro şi dolari şi randamente de aproximativ 11% pentru fondurile ce investesc în lei.
Printre produsele de acest gen accesibile clienţilor retail ai băncii Unicredit sunt poliţa de viaţă Life Invest Ergo cu componenta investiţională, de genul unit linked prin care se investeşte în acţiuni şi obligaţiuni, în regiuni precum Europa, Japonia, Asia, SUA, şi poliţa de viaţă Ergo Oportun cu indice ataşat, de genul Index Linked. Pentru LifeInvest Ergo, se pot investi şi sume mai mici, pornind de la 30 euro/lună. Investiţia pentru Ergo Oportun pornește de la suma minimă de 3.000 euro, iar perioada de subscriere se încheie la 30 noiembrie 2010.
Cea de-a doua poliţă oferă, pe lângă asigurarea de viaţă, posibilitatea investirii banilor raportat la evoluţia Indicelui Standard&Poor’s 40 BRIC euro ponderat. Indicele ia în calcul evoluţia celor mai importante 40 de companii din Brazilia, Rusia, India şi China (BRIC), companii tranzacţionate pe burse internaţionale (Londra, Hong Kong, NZSE, NASDAQ). Alte produse oferite de Unicredit Bank sunt fondurile de investiţii internaţionale, domiciliate în Luxemburg, administrate de Pioneer Investments: şapte fonduri în acţiuni şi trei în obligaţiuni, fie în euro, fie în dolari americani. Zonele în care se inveşteşte sunt: Europa, bazinul mediteranean, pe pieţe emergente, America de Nord. Comisioanele de subscriere variază între 3% si 4% (în funcţie de suma investită) pentru fondurile de acţiuni şi între 1% şi 2% pentru fondurile de obligaţiuni. Clienţii pot accesa şi pachetele financiare Duet şi Duet Luxemburg. Duet este un pachet alcătuit din două produse standard diferite: un depozit şi un fond de investiţii, urmând a se împărţi în proporţie de 50% depozit şi 50% fond de investiţii. Suma minimă necesară unei astfel de investiţii este de 5.000 de euro sau dolari.
Printre produsele financiare cu expunere pe pieţele interna­ționale pe care Bancpost le oferă în prezent clienţilor  sunt fondurile de investiţii ale Grupului Eurobank EFG domiciliate în Luxembourg. Performanţele acestor fonduri în anul 2010 variază între 3,44% şi 17,09%.
Absolute Return II este un fond mutual de tip fixed income, ale cărui plasamente se fac preponderant în obligaţiuni corporatiste şi guvernamentale de pe pieţele europene. Fund of Fund BRIC este fond de tip umbrella ce investeşte în principal în fondurile de investiţii străine ce au expuneri pe pieţele de capital din Grupul BRIC; principalele fonduri străine în care FoF BRIC are expuneri sunt: fondurile equity HSBC – Brazil Equity, Templeton Asian Growth, JPMorgan China, Fidelity China.
Prin fondul Equity Blend se pot face plasamente în fonduri de investiţii cu expuneri pe pieţele globale de capital, cum sunt: Fidelity Funds America, Pioneer FDS US, Invesco Japanese Equity, Templeton Asian Growth. FoF Balanced Blend este un fond de tip umbrella, diversificat, ce investeşte în fondurile de investiţii cu expunere principală pe Europa, cum sunt: Pioneer FDS Eurobond, Schroder ALT Commodit, Morgan Stanley Global Property.
Fund of Fund Real Estate este de asemenea un fond tip umbrella ce investeşte în fondurile de investiţii cu expunere pe pieţele de real estate din USA. Fondul a fost lansat în urmă cu câteva luni, iar principalele deţineri sunt în: Morgan Stanley SICAV US Property, Neuberger Berman US Real Estate, Ishares EPRA US Property, Lyxor ETF MSCI USA Real Estate. Pentru oricare dintre fondurile menţionate, suma minimă admisă ca investiţie este de doar 50 euro.
Reprezentanţii băncii RBS declară că clienţii Royal Preferred Banking au investit preponderent în instrumente financiare cu venit fix pe pieţe externe, motivul principal fiind dorinţa de a plasa capitalul în structuri cu un grad de risc mai scăzut, în general plasamente cu risc suveran, adică titluri de stat, care au capitalul garantat la scadenţă.
„Principalele momente favorabile intrărilor cu scop speculativ l-au constituit situaţiile în care anumitor ţări li s-a scăzut ratingul de ţară de către companiile de rating (exemplu: România la finalul lui 2008, Grecia în primăvara lui 2010). În acele momente, randamentele pentru titlurile denominate în euro emise de statele respective au fost şi de peste 20%, valoare mult mai mare decât de obicei“, afirmă Marijana Vasilescu, director de comunicare şi marketing în cadrul RBS România.
„Cu toate acestea, plasamentele în aceste instrumente nu au depăşit 5% din portofoliul total de active administrate, confirmând astfel profilul preponderent conservator al clienţilor diviziei noastre de private banking, Royal Preferred Banking“, continuă reprezentanta RBS.
Ca exemple de evoluţii pentru titluri de stat, cele la cinci ani pe Irlanda au avut o creştere a randamentului de la 3% în august anul curent până la peste 8% în prezent din cauza perspectivelor negative ca urmare a supraîndatorării. În ceea ce priveşte creşterea randamentelor titlurilor de stat la trei ani emise de Grecia, s-a observat o creştere extrem de mare de la 2% la sfârşitul anului trecut la peste 18% în momentul scăderii ratingului de ţară, o revenire la un nivel de 8% şi o creştere în contextul degradării situaţiei în Irlanda spre 11% în acest moment.
Prin intermediul sucursalei locale, clienţii Citibank îşi pot plasa banii în titluri de stat, fonduri de investiţii externe şi depozite dual currency. Au acces la 35 de burse de valori, peste 400 de fonduri de investiţii, produse structurate, cât şi la produse şi servicii valutare precum schimb valutar Forward şi depozit structurat în dublă monedă (Dual Currency Deposit).
Reprezentanţii Citibank afirmă că „nu există o sumă minimă impusă pentru a începe o relaţie de investiţii cu Citi, însă pot exista astfel de condiţii în cazul unor produse specifice. Spre exemplu, dacă un client se orientează către un fond de investiţii, poate începe investiţia cu 1.000 dolari“. În jur de 15% din portofoliul de clienţi retail ai Citibank îşi plasează banii în produse de investiţii.
„În prezent, există un echilibru între titlurile de stat, depozitele dual currency şi fondurile de investiţii externe, însă clienţii îşi exprimă din ce în ce mai mult interesul faţă de investiţii alternative, precum depozitele structurate“, afirmă Luis Tomassoni – Director Retail Citibank România.
Alpha Bank România şi-a extins, începând cu anul 2009, oferta de investiţii prin lansarea a opt fonduri mutuale administrate de societatea elenă Alpha Asset Management A.E.D.A.K., cu sediul în Atena, compania de administrare a fondurilor mutuale a grupului Alpha.
Suma minimă recomandată pentru o investiţie iniţială este de 500 euro, deşi o subscriere periodică (standing order) în unul sau mai multe fonduri, în vederea diversificării portofoliului investitorului, permite şi sume mai mici. Pentru a putea achiziţiona unităţi la Fondurile Mutuale Alpha (FMA) este necesară deschiderea unui cont de investiţii la Alpha Asset Management A.E.D.A.K. şi a unui cont de decontare, specific FMA.
Comisioanele percepute în cazul fondurilor mutuale accesate prin intermediul Alpha Bank sunt: cel de subscriere (1%), de răscumparare (între 1% şi 2%), comisionul tutelar (0,1%, 0,15%) şi comisionul de administrare (între 0,75% şi 2,5% din activele nete).
Reprezentanţii Alpha declară că Asia emergentă şi piaţa grecească de acţiuni, ca şi Fondul România Mixt Extern au atras cele mai multe resurse anul acesta. „În calendarul 2011 anticipăm introducerea a încă doua-trei fonduri cu expunere pe pieţele BRIC, Global Blue Chips şi Commodities“, continuă aceştia.

15% este media creșterilor înregistrate de fondurile de acțiuni de la începutul anului la ING Bank. În 2009, performanțele au fost cuprinse între 20% și 80%
11% este randamentul titlurilor de stat pe termen de trei ani  emise de Grecia în prezent,  comparativ cu 2% la sfârșitul anului 2009
15% dintre clienții retail ai Citibank din România preferă să își plaseze banii în produse  de investiții.