Comisarul pentru Energie și Acțiuni climatice, Miguel Arias Cañete, descrie pașii prin care Europa vrea să fie cel mai important actor in domeniul energiei regenerabile. Planul Strategic privind tehnologiile din domeniul energiei (SET) prevede fonduri europene pentru țările care fac proiecte regionale în domeniul tehnologiilor inovatoare în domeniul producerii și conservării energiei.

Țările membre UE pot primi pentru tehnologii prietenoase cu mediul un buget de 15 miliarde de euro, a declarat comisarul într-un editorial pentru presa europeană.

”Ca răspuns la schimbările climatice, tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon este una dintre cele mai mari oportunități ale zilelor noastre. În calitate de comisar pentru politici climatice și energie, obiectivul meu este să accelerez tranziția către energia curată prin instituirea unui cadru juridic, politic și financiar corespunzător, care să includă cooperarea în domeniul tehnologiilor energetice curate, prin intermediul unei inițiative inovatoare: Planul privind tehnologiile energetice (Planul SET)”, spune Miguel Arias Cañete.

Tranziția către energia curată este în plină desfășurare în Europa, precizează el.

”Am făcut progrese impresionante în consolidarea politicilor și a instrumentelor noastre. Parlamentul European și guvernele din UE au convenit asupra unor obiective noi și ambițioase pentru 2030: cel puțin 32,5% în ceea ce privește eficiența energetică și cel puțin 32% în ceea ce privește regenerabilele. Guvernelor din UE li se va solicita, de asemenea, să-și prezinte propriile planuri naționale privind energia și clima pentru perioada 2021-2030 – nu izolat, ci în mod coordonat, astfel încât, împreună, să putem realiza ambițiile noastre comune în cel mai eficient mod posibil. Iată o autentică valoare adăugată europeană și un cadru legislativ performant, adaptat secolului 21”, precizează comisarul european.

Evoluțiile tehnologice vor juca un rol crucial în îndeplinirea acestor angajamente, iar succesul în acest domeniu necesită investiții masive, punctează el.

”Acesta este motivul pentru care, treptat, punem un accent tot mai mare pe utilizarea fondurilor UE ca pârghie pentru finanțarea privată. Un exemplu grăitor este Planul de investiții pentru Europa, care oferă o rentabilitate mult mai mare a investițiilor publice. El a dat un impuls major, printre altele, proiectelor din domeniul regenerabilelor. Cercetarea în domeniul tehnologiilor energetice curate continuă să beneficieze și de o finanțare generoasă din partea UE. În perspectivă, am propus un program-cadru ambițios de cercetare și inovare, numit Orizont Europa, în cadrul căruia clima, energia și mobilitatea formează un cluster în valoare de 15 miliarde de euro, cu o serie de domenii de intervenție în sectorul energetic, pentru a sprijini liderii tranziției. Cheltuielile pentru climă, inclusiv cele în sprijinul tranziției către energia curată, vor beneficia de un sprijin mai puternic decât oricând în bugetul UE, datorită propunerii noastre de creștere a obiectivului de cheltuieli aferent la 25%”, a adăugat comisarul.

Dar provocarea tehnologică nu poate fi soluționată pe deplin decât prin cooperare, punctează el.

”Abordarea mea în ceea ce privește obținerea de rezultate în cercetarea și inovarea din domeniul energiei curate este similară celei urmate în mod global pentru tranziția către o energie curată: putem stimula inovarea și disemina bunele practici mult mai repede printr-o abordare coordonată, decât dacă statele membre ar acționa în mod izolat. Adunând sub aceeași umbrelă țările, industria de profil și institutele de cercetare, Planul privind tehnologiile energetice (Planul SET) a reunit investiții publice și private pentru a transforma viziunea energiei curate într-o realitate pe teren. Planul SET integrat reflectă noua agendă europeană pentru cercetare și inovare în domeniul energetic, acoperind întregul sistem energetic. El plasează Europa în avangarda următoarei generații de tehnologii energetice cu emisii scăzute de dioxid de carbon, creând în același timp locuri de muncă, creștere economică și avantaje pentru toți”, mai spune oficialul.

Miguel Arias Cañete consideră că ne aflăm în prezent la o răscruce importantă, după realizarea unui pas major în derularea Planului SET: recenta aprobare a planurilor sale de implementare.

”Aceste planuri propun acțiuni concrete, susținute de investiții publice și private, pentru fiecare domeniu tehnologic. În total, este vorba despre 14 domenii de acțiune, fiecare cu o multitudine de proiecte promițătoare. Angajamentul existent în ceea ce privește „foile de parcurs pentru acțiune” este excepțional; acestora le-au fost alocate, în total, 20 de miliarde euro, prin angajamentele țărilor care participă la Planul SET sau ale sectorului industrial implicat în fiecare dintre acestea. Acești bani urmează să fie investiți în activități de colaborare specifice, pe lângă acțiunile de cercetare și inovare pe care țările sau industria de profil le întreprind pe cont propriu”, afirmă comisarul.

De exemplu, recent aprobatul Plan de implementare – Energia oceanului din cadrul Planului SET urmărește mobilizarea a 1,2 miliarde euro pentru dezvoltarea unei industrii a energiei valurilor și mareelor viabilă din punct de vedere comercial, care ar putea acoperi 10% din cererea de energie a Uniunii Europene până în 2050.

Un alt plan de implementare va asigura competitivitatea Europei pe piața mondială a bateriilor și va sprijini planurile noastre privind e-mobilitatea și stocarea energiei. Îndeplinirea obiectivelor noastre în ceea ce privește dezvoltarea următoarei generații de baterii cu litiu-ion destinate electromobilității ar conduce la dublarea autonomiei vehiculelor electrice, menținând în același timp costurile la valorile actuale. Dezvoltarea materialelor și a modelelor de celule necesare ar crea, de asemenea, capacități de producție solide în Europa. 

”Acum, mai mult ca oricând, lupta împotriva schimbărilor climatice va necesita un efort colectiv.  În acest sens, tranziția către energia curată este domeniul cel mai evident în care se impune mai degrabă o intensificare a colaborării decât o reducere a acesteia. Cooperarea noastră în cadrul Planului SET este un bun exemplu al modului în care Uniunea poate oferi cele mai mari avantaje: ea permite o cooperare strânsă, dincolo de frontierele naționale, pentru a accelera tranziția noastră către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, competitivă și prosperă, prin stimularea inovării și a schimbărilor tehnologice”, concluzionează Miguel Arias Cañete.