UE trebuie să majoreze cantitatea de energie regenerabilă pe care o utilizează. Comisia Europeană vine cu noi propuneri

Una dintre propunerile prezentate de Comisia Europeană vizează majorarea la 40% a ponderii energiilor regenerabile în consumul final de energie în 2030, de la aproximativ 20% în 2019. Astfel, noul obiectiv îl înlocuiește pe cel precedent, care viza o pondere de 32% a energiilor regenerabile, potrivit informațiilor transmise de reuters.com

Prin Planul Naţional Integrat Energie-Schimbări Climatice, ţinta naţională propusă de România pentru anul 2030 pentru energia regenerabilă este de 27,9%. Totuși, în anul 2019, Comisia Europeană a recomandat României să majoreze, până la „cel puţin” 34% ţinta privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie, reprezentând contribuţia României la atingerea obiectivelor Uniunii la orizontul anului 2030, conform sursei menționate.

Comisia Europeană a propus și înăsprirea unor norme

De asemenea, Comisia Europeană a propus în aceeași zi și înăsprirea normelor care determină dacă energia rezultată de pe urma arderii lemnului poate fi clasificată drept regenerabilă. Așadar, centralele pe biomasă cu o capacitate de cel puţin 5 MW trebuie să îndeplinească criteriile de sustenabilitate referitoare la utilizarea bioenergiei şi să permită o reducere substanţială a emisiilor comparativ cu arderea de combustibili fosili. În momentul de față, centralele pe biomasă cu o capacitate mai mică de 20 de MW sunt scutite de la îndeplinirea acestor cerinţe.

Mai apoi, Comisia Europeană a propus stabilirea unui obiectiv pentru toate statele membre UE, astfel încât acestea să îşi scadă consumul de energie cu 9% până în 2030, comparativ cu consumul de energie preconizat pentru acea dată conform planurilor actuale. Pentru a atinge obiectivul respectiv, ţările membre vor trebui să introducă măsuri care să diminueze consumul final de energie cu 1,5% în fiecare an, începând din 2024 şi până în 2030, adică aproape o dublare faţă de cerinţa actuală de reducere a consumului final de energie, cu 0,8% pe an. Această reducere ar putea fi realizată prin izolarea clădirilor sau instalarea unor sisteme de încălzire şi răcire mai eficiente energetic.

Sursă foto: Dreamstime