Potrivit proiectului, aplicațiile de transport alternativ vor trebui să fie autorizate de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Însă, pentru a primi această autorizație, companiile doritoare vor trebui să achite un tarif de autorizare de 50.000 lei.

„Proiectul de ordonanţă de urgentă are în vedere crearea unui sistem unitar de reglementare a activităţilor de transport alternativ, care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativă a acestora pe o perioadă de trei ani, atât în ceea ce priveşte platformele digitale, cât şi operatorii de transport alternativ. Prin urmare, proiectul devine un instrument care întregeşte cadrul juridic aplicabil transportului de tip urban şi îşi propune asigurarea unor măsuri de supraveghere a pieţei pe perioada de autorizare, astfel încât după această perioadă să fie posibilă o evaluare a eficienţei actului normativ”, se arată motivarea proiectul de OUG.

Tariful de 50.000 lei va trebui achitat anual, iar MCSI va trebui să publice, pe site-ul propriu, lista operatorilor platformelor digitale autorizaţi, pe care o actualizează ori de câte ori este necesar”, se arată în document.

De asemenea, pentru a funcționa conform legii, transportul alternativ de pasageri va putea fi realizat doar prin intermediul unei platforme digitale. Printre celelalte condiții integrate în proiectul de OUG se mai numără realizarea inspecției tehnice periodice o dată la 6 luni, iar șoferul auto care efectuează transport alternativ de peroane va trebui să să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani şi să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de ARR. De asemenea, acesta va trebui să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani iar din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului.

Nu în ultimul rând, șoferul va trebui să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane, să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.