"Profitul net a înregistrat o scădere de aproximativ 28,28% faţă de cel înregistrat în trimestrul I 2016 (71 milioane de lei de la 99 milioane de lei) evoluţie determinată în principal de scăderea veniturilor din serviciul de transport al energiei electrice", potrivit raportului. 

EBITDA (profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare, n.r.) a înregistrat o scădere de 14,35% faţă de perioada similară a anului anterior (170 milioane de lei de la 198 milioane de lei în trimestrul I 2016), compania precizând că această evoluţie a fost cauzată în principal de diminuarea tarifelor medii aprobate de ANRE pentru serviciul de transport. Activităţile cu profit permis au înregistrat un rezultat pozitiv de 81 milioane de lei, diminuat de la 129 milioane de lei, pe fondul diminuării tarifelor de transport. 

Veniturile totale operaţionale realizate de Transelectrica în trimestrul I 2017 au înregistrat o creştere de 49% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1,125 miliarde de lei în trimestrul I 2017 de la 755 milioane de lei în trimestrul I 2016). Segmentul activităţilor cu profit permis a înregistrat o scădere a veniturilor de 4,56% (332 milioane de lei în trimestru I din 2017 de la 348 milioane de lei în T I 2016), determinată de diminuarea tarifelor medii pentru serviciul de transport începând cu data de 1 iulie 2016, în condiţiile creşterii consumului de energie electrică. 

Veniturile din alocarea capacităţii de interconexiune au înregistrat o creştere de 8,98% faţă de valoarea realizată în trimestrul I 2016 (24 milioane de lei în trimestrul I 2017 de la 22 milioane de lei în trimestrul I 2016). 

Cheltuielile totale operaţionale (inclusiv amortizarea) realizate în trimestrul I 2017 au crescut cu 61,84% comparativ cu perioada similară a anului anterior (1,034 miliarde de lei de la 639 milioane de lei în trimestrul I 2016). Pe segmentul activităţilor cu profit permis, cheltuielile (fără amortizare) au înregistrat o creştere de 25,61% (173 milioane de lei de la 138 milioane de lei în trimestrul I 2016). 

Rezultatul financiar net înregistrat în perioada ianuarie – martie 2017 a fost negativ, de 5 milioane de lei, pe fondul diminuării rezultatului net privind diferenţele de curs valutar. Cheltuielile nete cu dobânzile au fost cu 0,7 milioane de lei mai mici în trimestrul I 2017 faţă de anul precedent, înregistrând o sumă totală de 5,5 milioane de lei. 

Transelectrica este operatorul de transport şi de sistem din România, cu un rol cheie pe piaţa naţională de energie electrică, ce administrează şi operează sistemul electric de transport şi asigură schimburile de electricitate între ţările Europei Centrale şi de Răsărit, ca membru al ENTSO-E (Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem pentru Energie Electrică). 

AGERPRES