Proiectul de lege a fost publicat pe site-ul PSD. Prezentăm mai jos articolul 10 din actuol normativ, care stabilește aceste norme.

Art. 10 – Salariile de bază şi gradaţiile

 (1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii.

 (2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund cinci gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele la lege.

 (3) Salariile de bază prevăzute în anexele I – VIII din prezenta lege pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0.

 (4) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie și incluse în acesta sunt următoarele:

 – gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu procentul de 7,5% , rezultând noul salariu de bază;

 – gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5% , rezultând noul salariu de bază;

 – gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 5% , rezultând noul salariu de bază;

 – gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază;

 – gradaţia 5 – peste 20 de ani și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu procentul de 2,5% , rezultând noul salariu de bază.

 

 (5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare.

LEGE – CADRU privind  salarizarea personalului platit din fonduri publice

Expunerea de motive

Anexa I – Reglementări specifice personalului clerical

Anexa II – Reglementări specifice personalului din sănătate

Anexa IV – Reglementări externe

Anexa IV – Salarizarea personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

Anexa V – Reglementări specifice personalului din sistemul de justiție

Anexa VI – Reglementări specifice personalului din apărare, ordine publică, siguranță națională

Anexa VIII – Reglementări specifice funcționarilor publici

 

 

Anexa VIII – Reglementări specifice personalului încadrat cu contract individual de muncă