Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) spune, în raportul aferent anului 2016, că practic toate depozitele persoanelor fizice și ale persoanelor juridice sunt acoperite pentru eventualitatea unui faliment bancar. Mai exact, 99,8% din totalul deponenților persoanelor fizice și 97,7% din cel al firmelor dețineau în bănci sume mai mici sau egale cu 100.000 de euro echivalent în lei, adică intrau în limita stabilită prin lege pentru garantare.

Sfera de acoperire a Fondului s-a mărit gradual de la înființare, ultima majorare fiind realizată în 2015, când au intrat în garantare și depozitele companiilor mari și ale persoanelor fizice care au calitatea de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere, auditori etc. 

Datele FGDB arată că, la sfârșitul anului trecut, erau garantate depozitele a 14,21 milioane deponenți persoane fizice și a 911.411 depo­nenți persoane juridice. În cei 20 de ani de funcționare a Fondului, numărul deponenților garantați persoane fizice a crescut de peste patru ori, iar cel al firmelor de 1,5 ori. Valoarea totală a depozitelor eligibile a ajuns la 241,2 miliarde lei, adică 31,7% din PIB-ul aferent 2016. Suma este cu 8,9% mai mare decât cea de la finele lui 2015, iar o proporție de 65,8% o au „depozitele acoperite”, respectiv 158,5 miliarde lei, adică depozitele care se înscriu în limita de garantare și nu depășesc plafonul de acoperire. 

În perioada 1999 – 2016, Fondul a plătit compensații în valoare de 512,2 milioane lei către deponenții a șapte bănci care au intrat în faliment, iar în calitate de creditor, ca urmare a preluării drepturilor deponenților garantați, FGDB a recuperat 34,2% din suma plătită drept compensație. Despăgubirile au avut loc în primii zece ani ai perioadei amintite, adică până în 2007, an de la care nu s-a mai înregistrat vreun faliment bancar. Resursele Fondului se ridicau la 5,32 miliarde lei la finele anului trecut, cu 10% mai mult decât în urmă cu un an, la care se adaugă cele ale fondului de rezoluție bancară, care se ridica la 602,3 milioane lei. 

Depozitele în lei cresc

 

Valoarea depozitelor populației și companiilor aflate în bănci se ridica la 258,6 miliarde lei la finele anului trecut, cu 8,6% mai mult decât în 2015. Din total, depozitele eligibile aflate la instituțiile de credit participante însumau 241,2 miliarde lei, adică 93,3%. Depozitele au reprezentat principala sursă pentru finanțarea creditării, al cărui sold era de 214,7 miliarde lei, dintre care 113 miliarde lei credite acordate populației și 101,6 miliarde lei companiilor. 

Depozitele populației în lei eligibile pentru garantare, în care intră toate sumele aflate în bănci în conturi sau depozite, totalizau 159,8 miliarde lei, în creștere cu 9,9%, în timp ce conturile în valută se ridicau la 81,3 miliarde lei, majorarea fiind de 7%. Datele FGDB arată că depozitele în lei au o pondere de 66,3%, cele în euro de 28,3%, iar cele în dolari americani de 4,7%. Alte valute au o pondere de 0,7%. 

Gradul redus de bancarizare a populației țării noastre se vede și în ponderea rezidenților în FGDB, de doar 52%, adică 10,25 milioane persoane. Pentru rezidenții din sistemul bancar valoarea depozitelor era de 142,9 miliarde lei, iar aproape 28.000 de persoane nerezidente aveau depozite de circa un miliard de lei. 

Cea mai mare pondere în numărul total al deponenților aparține grupei de vârstă 41-50 de ani, 19,3% din total, urmată de grupa 31-40 de ani, 18%. Din punctul de vedere al sumei depozitelor eligibile, cea mai mare pondere corespunde grupei de vârstă 61-70 de ani, cu 22,3%, urmată de grupa 41-50 de ani, cu 21,1%. Valoarea medie a unui depozit al persoanelor din grupa 61-70 de ani se ridică la circa 20.000 lei, iar cel al celor din 41-50 de ani la 18.000 lei, acestea fiind cele mai mari valori medii înregistrate în sistem

Pe regiuni, zona București-Ilfov se detașează net cu un depozit mediu de aproximativ 33.000 lei, pe locul secund fiind Regiunea de Sud-Est cu o valoare de 13.000 lei, urmată de regiunile Nord-Vest și Centru cu 12.200 lei. Cea mai redusă valoare este Sud-Vest Oltenia, cu 9.400 lei. Per total deponenți persoane fizice, cei care au în conturi mai puțin de 10.000 lei reprezintă 82,6% din numărul persoanelor garantate și doar 6,6% ca pondere în valoarea totală. Cei care au în conturi între 10.000 și 50.000 lei reprezintă 11,6% din numărul deponenților și 19,1% din valoare, iar cei care au între 50.000 și 100.000 lei au o pondere de 2,9% din numărul de persoane și 14,4% din valoare. 

 

La polul opus găsim depozitele între 100.000 și 450.000 lei, care sunt garantate în totalitate, cu o pondere de 34% din valoarea totală, dar numai 2,5% din numărul deponenților, în timp ce persoanele care au peste 450.000 lei în conturi reprezintă doar 0,3% din numărul persoanelor, dar 25,9% din valoarea totală. 

Plasamente în titluri de stat

În cazul persoanelor juridice, unde aproximativ 60% din valoarea totală a depozitelor intră sub acoperirea Fondului, suma aferentă depozitelor în lei este de 70,4 miliarde lei, iar cea în valută 23 miliarde lei. Spre deosebire de populație, în cazul persoanelor juridice cea mai mare pondere în valoarea totală o au depozitele care depășesc plafonul de acoperire, valoarea acestora fiind de 76,2 miliarde lei, adică 81,6% din total. Pe segmentul depozitelor cu valori sub plafonul de acoperire, valoarea medie a urcat cu 6% anul trecut, până la 19.300 lei. 

FGDB păstrează banii în principal în titluri de stat, care au o pondere de 70,1% din structura plasamentelor Fondului, în scădere de la 82,1% în 2015. Anul trecut a crescut ponderea plasamentelor în depozite bancare și obligațiuni, de la 17,9% în 2015 până la 29,9% anul trecut. 

Încasările totale de anul trecut s-au ridicat la 683,35 milioane lei, cea mai mare parte fiind contribuția participanților, în valoare de 348 milioane lei, urmate de dobânzile încasate din investirea resurselor administrate, de 224,14 milioane lei și de contribuțiile la fondul de rezoluție bancară, în valoare de 111,2 milioane lei. Fondul a avut și cheltuieli de funcționare în suma de 14,5 milioane lei. 

Veniturile totale ale FGDB s-au ridicat anul trecut la 146,95 milioane lei, în scădere de la 180,2 milioane lei în 2015, iar cheltuielile totale au însumat 14,7 milioane lei, sumă aproximativ egală cu cea din anul anterior. Astfel, profitul realizat s-a ridicat la 132,2 milioane lei, mai mic decât cel aferent 2015, de 165,5 milioane lei. 

Conform raportului de audit, Fondul păstrează în titluri de investiții emise de către stat 3,28 miliarde lei și 104,4 milioane lei în obligațiuni, la care se adaugă 841,1 milioane lei în titluri de plasament. În bănci, Fondul are 1,69 milioane lei în depozite la termen și puțin peste un milion de lei în conturi curente. La finele anului trecut, la FGDB participau 29 de instituții de credit, dintre care 26 de bănci, două bănci de economisire și creditare în domeniul locativ și o organizație cooperatistă de credit (casa centrală și cooperativele de credit afiliate). 

CIFRA

258,6 miliarde lei este valoarea depozitelor populației și companiilor aflate în bănci la sfârșitul anului trecut