Pentru început, românii vor primi de la companii oferta prezentată și agreată în cadrul convorbirii telefonice. Ulterior, va trebui să semnați oferta.

„După prezentarea ofertei pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune şi acceptarea acesteia în cadrul unei convorbiri telefonice, utilizatorul mai are de parcurs încă doi paşi importanţi pentru încheierea unui contract pentru servicii de comunicaţii electronice. În primul rând, utilizatorul trebuie să primească de la furnizor pe un suport durabil (scrisoare prin poştă, e-mail sau fax, etc.), oferta prezentată şi agreată în cadrul convorbirii telefonice şi apoi, cel mai important aspect, trebuie să semneze oferta sau să-şi exprime acordul în scris, pe un suport durabil, contractul fiind considerat încheiat abia după acest moment”, menţionează ANCOM într-un comunicat.

Utilizatorul se va putea retrage din contract în maxim 14 zile de la data semnării lui, fără a menționa vreun motiv.

Înainte de a semna ceva, operatorii sunt obligați să comunice detalii despre caracteristicile esențiale ale serviciilor/echipamentelor oferite; tarifele și modalitatea de calcul al acestora, beneficiile, opțiunile și extraopțiunile incluse; perioada contractuală minimă; dreptul de retragere din contract și condițiile în care utilizatorul își poate exercita acest drept; modalitățile de plată, livrare, data până la care se angajează să livreze echipamentele.

„Înainte de încheierea contractului la distanţă, în cadrul convorbirii telefonice, furnizorul de servicii de comunicaţii electronice trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului cel puţin următoarele informaţii privind: caracteristicile esenţiale ale serviciilor/echipamentelor oferite; tarifele şi modalitatea de calcul al acestora, beneficiile, opţiunile şi extraopţiunile incluse; perioada contractuală minimă; dreptul de retragere din contract şi condiţiile în care utilizatorul îşi poate exercita acest drept;
modalităţile de plată, livrare, data până la care se angajează să livreze echipamentele”, se arată în comunicat.

Potrivit ANCOM, din totalul de 3.611 de reclamații ale utilizatorilor primite și soluționate de către ANCOM anul trecut, 9% au vizat încheierea contractelor la distanță.

Consumatorii care au încheiat un contract la distanţă şi furnizorul nu şi-a respectat drepturile în cadrul procesului de încheiere a contractului, pot sesiza ANCOM sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Persoanele juridice care se află într-o situaţie similară pot sesiza ANCOM.