În România, afișarea datelor personale ale locatarilor la avizierul blocului, cum ar fi numele sau cheltuielile de întreținere este un lucru normal, însă ar putea să fie totodată și ilegal.

Mai exact, se pare că acest lucru ar contraveni Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), pentru că ea ar putea reprezenta o prelucrare de date ce este contrară acestui act normativ, care pretinde ca orice prelucrare de date să se facă strict în limita a ceea ce este necesar.

Totuși, locatarii trebuie să știe că există și alte modalități prin care aceștia pot fi informați cu privire la datoriile de la asociație, fără a fi nevoie de publicarea acestora.

Pentru cei care nu cunosc acest aspect, regulamentul general privind protecția datelor prevede că unul din principiile de bază ale acestuia este că orice prelucrare de date trebuie să se limiteze doar la „ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate” datele respective („reducerea la minimum a datelor”).

În acest context, se poate pune problema conformării afișării numelor și a cheltuielilor pe care le are o persoană la avizierul unui bloc (ce reprezintă o prelucrare de date) cu principiul de mai sus, notează avocatnet.ro.

Există totuși niște semne de întrebare din punct de vedere legal.

Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor stabilește felul cum sunt afișate listele cu cheltuieli, la avizier. De pildă, administratorul trebuie să afișeze la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere. De asemenea, articolul 77 (2) din aceeași lege stabilește obligația locatarilor de a suporta cheltuielile care le revin (inclusiv cele pentru serviciile de care beneficiază proprietarii și care nu sunt facturate individual), iar acestea sunt afișate pe lista lunară de plată.

Astfel, în contextul Legii nr. 196/2018, se pune întrebarea dacă nu cumva aceasta permite afișarea cheltuielilor lunare la avizier, alături de numele locatarilor, însă acest lucru nu pare a fi absolut clar.

De asemenea, nu reiese clar dacă listele de mai sus vizează chetuieli detaliate sau cheltuieli totale (urmând a fi detaliate, personal, pentru fiecare persoane, și aduse la cunoștința acestora în alte moduri – de exemplu, prin lăsarea lor în cutia poștală personală).

În Spania, o altă țară europeană, lucrurile stau cu totul și cu totul diferit. Aici s-a considerat că afișarea la avizier a datoriilor de întreținere ale locatarilor este contrară GDPR.  Astfel, asociația de proprietari în cauză a primit o amendă de 10.000 euro.