Metodologia de calcul a Consiliului Fiscal

Evaziunea la TVA este calculată prin identificarea categoriilor de cheltuieli care ar trebui să genereze TVA nerambursabil. Cele trei mari categorii de cheltuieli sunt: consumul final al gospodăriilor populaţiei şi administraţiilor publce care include toate cheltuielile cu bunuri, servicii folosite în scop individual, a doua categorie este reprezentată de consumul intermediar de bunuri si servicii care e necesar pentru producerea altor bunuri şi servicii exceptate de la plata TVA sau de către companii neplătitoare de TVA. A treia categorie este formarea brută de capital fix, adică investiţii efectuate de companii neplătitoare de TVA. Este vorba de valoarea bunurilor utilizate în procesul de producţie pe o perioadă mai mare de un an.