Conform proiectului, cuantumul actual al amenzilor contravenţionale este foarte mic, astfel încât nu îşi îndeplineşte scopul pentru care a fost stabilit.

Reprezentanţii MDRT au precizat că au propus o actualizare a cuantumului amenzilor contravenţionale, adică o creştere de zece ori a acestuia. Astfel, contravenţiile săvârşite ar putea fi sancţionate cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei. Cuantumul iniţial era de 1.000 – 5.000 lei.

Contravenţiile şi aplicarea sancţiunilor vor fi stabilite de Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Proiectul de Ordonanţă are, potrivit sursei citate, un impact favorabil din punctul de vedere al protecţiei mediului prin ‘asanarea’ zonei de coastă a Mării Negre. Astfel, va creşte gradul de conştientizare de către autorităţile administraţiei publice locale şi a proprietarilor de terenuri în zonele riverane Mării Negre cu privire la necesitatea respectării caracterului de zone naturale protejate şi/sau cu resurse turistice, a acestor zone.

Documentul subliniază că în prezent există semnale alarmante legate de nerespectarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a disciplinei în acest domeniu, în special cu privire la numărul considerabil de construcţii care se realizează în zona de coastă a Mării Negre, acţiuni cu efecte negative necontrolabile care generează scăderea considerabilă a calităţii vieţii şi mediului construit şi natural în zona litoralului românesc, scăderea calităţii activităţilor turistice şi de agrement, a atractivităţii staţiunilor turistice, precum şi afectarea pe termen lung a dezvoltării teritoriale durabile a acestora şi a celorlalte localităţi riverane Mării Negre.
MDRT precizează că impactul din punct de vedere economic şi social deopotrivă este considerabil, prejudiciile cauzate precum şi efectele în timp asupra dezvoltării teritoriale durabile a localităţilor şi a zonei costiere nu pot fi decât estimate.
Se menţionează, de asemenea, faptul că, până în prezent, ‘unele consilii locale ale unităţilor administrativ-teritoriale riverane Mării Negre nu au întocmit şi/sau nu au reactualizat planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale cu avizul obligatoriu, prealabil, al autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul turismului.

Zona de interdicţie temporară de construire pe coasta Mării Negre are o lăţime de 300 metri lungime înspre uscat, respectiv 2 metri lungime spre apă, considerate de la linia mării.
De asemenea, anual, trebuie asigurate condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor de turism, precum şi pentru siguranţa şi sănătatea turiştilor, pe toată durata sezonului estival, inclusiv prin ‘asanarea’ zonei costiere de construcţiile şi amenajările realizate cu încălcarea prevederilor legale şi necorespunzătoare scopului turistic şi de agrement al zonei, este menţionat în proiectul de act normativ.
SURSA: Agerpres