Instituţia reiterează intenţia de a lansa în luna iunie un prim apel de proiecte dedicat tinerilor care nu urmează niciun program de educaţie, formare şi nici nu au un loc de muncă (tineri NEETs conform definiţiei CE), care vor fi înregistraţi la ANOFM ca tineri NEETs şomeri, pentru a beneficia de sprijin din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, informează instituţia.  

"Pentru eficientizarea implementării operaţiunilor în care vor fi implicaţi tinerii NEETs, un rol esenţial îl va avea cardul profesional furnizat de ANOFM. Acest card va conţine informaţii structurate cu privire la educaţia şi experienţa tânărului, în formatul CV Europass, dar va constitui, totodată, şi un instrument facil de înregistrare şi validare a participării respectivului tânăr la programe de formare în cadrul proiectelor finanţate din POCU, fără a mai fi necesară completarea formularelor de înregistrare şi semnarea zilnică a listelor de prezenţă', a explicat ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica. 

Potrivit comunicatului, Ministerul Fondurilor Europene continuă demersul privind eforturile de a reduce cât mai mult birocraţia asociată implementării proiectelor Fondului Social European (FSE), pentru un flux al cererilor de rambursare simplificat, bazat pe sistemul electronic, dar şi consolidarea măsurilor pe piaţa muncii pentru tinerii care nu se află în evidenţele autorităţilor/şomerii pe termen lung. 

Comisia Europeană a publicat recent propunerile de recomandări specifice de ţară pentru fiecare stat membru. Pentru România, una dintre recomandări vizează "consolidarea măsurilor pe piaţa muncii, în special pentru tinerii care nu se află în evidenţele autorităţilor şi pentru şomerii pe termen lung'.

AGERPRES