După accidentul nuclear de la Fukushima, UE a reacționat rapid și a convenit să desfășoare teste voluntare la toate cele 143 centrale nucleare ale sale, pe baza unui set de criterii comune.
În comunicarea publicată astăzi, Comisia analizează primele constatări în urma testelor de rezistență respective și indică o serie de domenii de politică în care cadrul legislativ al UE privind securitatea nucleară ar putea fi consolidat prin introducerea de standarde comune. Rezultatele testelor de rezistență vor fi cunoscute anul viitor, după finalizarea testelor.
Comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a afirmat: „testele de rezistență reprezintă o etapă esențială din efortul nostru de a îmbunătăți securitatea și protecția fizică a centralelor nucleare în Europa. Nu putem accepta decât cele mai înalte standarde tehnice posibile. Deși fiecare stat membru are dreptul să decidă dacă să producă energie nucleară sau nu, trebuie să se garanteze că nu există riscuri pentru cetățeni și că cele mai înalte standarde de securitate nu sunt numai impuse, ci și respectate, pretutindeni în UE și în afara acesteia”.
Testele se desfășoară în conformitate cu calendarul stabilit, iar termenele limită au fost respectate. Operatorii nucleari au trebuit să transmită un prim raport către autoritățile naționale de reglementare până la 15 august, iar autoritățile naționale de reglementare și-au transmis rapoartele naționale intermediare către Comisia Europeană până la 15 septembrie.
Testele de rezistență sunt efectuate în mod voluntar și reprezintă o premieră absolută în UE. Sunt în curs de realizare evaluări exhaustive și transparente, care vor spori și mai mult securitatea nucleară și protecția fizică a centralelor nucleare în UE. Securitatea nucleară este indivizibilă.
De aceea, având în vedere protejarea cetățenilor UE, este extrem de important să se instituie un proces care să vizeze cele mai ridicate standarde comune legate de securitatea nucleară și de protecția fizică a centralelor nucleare cu putință.
Amenințările la adresa protecției fizice a centralelor nucleare, și anume prevenirea și reacția la actele săvârșite cu intenție, sunt evaluate în cadrul unui proces paralel, desfășurat sub egida Consiliului UE.
Raportul de progres elaborat de grupul ad-hoc privind protecția fizică a centralelor nucleare, nou creat în cadrul Consiliului, și anexat la raportul intermediar al Comisiei, subliniază faptul că statele membre sunt pregătite să își ducă mai departe angajamentul privind securitatea nucleară, utilizând din plin și consolidând regimurile internaționale relevante.
Comisia Europeană elaborează deja primele concluzii în urma testelor, iar rezultatele finale ale testelor de rezistență vor fi cunoscute de-abia anul viitor, după finalizarea testelor.
Comunicarea identifică o serie de domenii de politică în care se consideră că sunt necesare acțiuni suplimentare, fie printr-o mai bună coordonare între statele membre, fie prin propunerea de noi acte legislative ale UE privind securitatea nucleară:

• noua legislație a UE ar putea defini criterii comune privind alegerea amplasamentului, proiectarea, construirea și operarea centralelor nucleare. Prevederile legale ar putea consolida, de asemenea, independența autorităților naționale de reglementare care acordă autorizația și efectuează controale la fața locului.

• statele membre ar trebui să propună planuri transfrontaliere de gestionare a riscurilor nucleare, pentru a fi mai bine pregătite în eventualitatea unor situații de urgență nucleară și pentru a-și coordona acțiunile de răspuns.
• ar trebui să se ajungă la o abordare europeană privind răspunderea. Victimele ar trebui să beneficieze de aceeași compensare, indiferent de țara lor de reședință.

• programele de cercetare ale UE ar trebui să se concentreze pe securitatea nucleară.