Crescătorii de vaci din zone defavorizate trebuie să depună la APIA cererile pentru acordarea ajutorului de la UE până la 31 august.

De acest acest ajutor pot beneficia crescătorii de vaci de lapte, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Persoanele fizice neautorizate pot depune cererea, cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului până la data de 25 octombrie 2010, se arată într-un comunicat al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii la Centrele Judeţene ale APIA pe a căror rază teritorială se află exploataţia.

Ajutorul se acordă celor care au între două şi 15 vaci

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar producătorii de lapte trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. Astfel, beneficiarii trebuie să deţină cotă de lapte pentru livrări sau vânzări directe, iar efectivul de vaci de lapte pentru care solicită ajutor financiar să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor.

Totodată, efectivul pentru care se solicită ajutor specific anual trebuie menţinut în exploataţie pe perioada derulării schemei. Exploataţiile trebuie să fie localizate în zonele defavorizate stabilite prin Anexa 4A din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Ajutorul specific se acordă pentru un efectiv cuprins între două şi maximum 15 capete vaci de lapte.

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vacă de lapte este de cel mult 100 euro/cap de vacă şi se calculează după finalizarea verificărilor, prin raportarea numărului de animale eligibile la plafonul de 22.447.205 euro, aferent acestei forme de sprijin.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage reducerea sau excluderea de la plată, respectiv penalităţi sau sancţiuni multianuale.