Astfel, angajații Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Justiției Sociale vor primi un spor salarial de până la 25%.

„La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: «(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu excepţia personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi, respectiv, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.»”, arată legea.

De asemenea, personalul instituțional din funcții de conducere în expertiza criminalistică beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% iar persoanele cu funcții de execuție din același domeniu beneficiază de o majorare de 5%.

„La anexa nr. V, capitolul V, după punctul 1 al Notei se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins: «11. Pentru complexitatea muncii, pe perioada în care desfăşoară activitate de expertiză criminalistică, persoanele care ocupă funcţii de conducere beneficiază de majorarea salariului de bază cu 10%, iar persoanele care ocupă funcţii de execuţie beneficiază de majorarea salariului de bază cu 5%. Majorarea salarială se suportă din venituri proprii»”, conform actului de modificare a Legii 153/2017.