Potrivit acestuia, deficitul comercial va creşte la 8,5% din produsul intern brut în 2022, de la 7,8% estimat pentru 2019, în timp ce deficitul de cont curent va scădea la 2,4% în 2022, de la 3,3% în acest an.

„În anul 2018 creşterea exporturilor de bunuri, comparativ cu anul 2017, a fost de 8,1%, în timp ce importurile au crescut cu 9,6%. În aceste condiţii, deficitul comercial FOB-CIF s-a majorat cu 16,8% comparativ cu cel înregistrat în anul 2017. În primele 2 luni din anul 2019, exporturile României s-au majorat cu 4,8%, în timp ce importurile au înregistrat o creştere cu 10,1%, faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior. Astfel, balanţa comercială FOB-CIF s-a închis la finalul primelor 2 luni din 2019 cu un deficit în valoare de 2,4 miliarde euro, mai mare cu 45,2% comparativ cu perioada similară din anul 2018”, se precizează în document.

Potrivit acestuia, se aşteaptă, însă, ca exportul să rămână şi în anul 2019 o componentă a cererii care va sprijini creşterea economică a României. Astfel, se estimează o creştere a exportului de bunuri cu 8,9%, iar pentru importul de bunuri o majorare cu 9,4%. În ansamblu, prognoza pentru 2019 arată că deficitul comercial va avea o pondere în PIB de 7,8%.

„Pentru intervalul 2019-2022 se prognozează creşteri medii anuale ale exporturilor de bunuri de 8,6%, iar la importuri de 9,1%. Ponderea deficitului comercial FOB-CIF în PIB va atinge în anul 2022 nivelul de 8,5%. Se apreciază că schimburile comerciale cu statele membre ale UE se vor intensifica, astfel că ponderea exporturilor de bunuri către UE se va majora de la 76,7% în 2018, la circa 79% în 2022, în timp ce valoarea importurilor provenite din spaţiul comunitar va constitui 74% din valoarea importurilor totale în perspectiva anului 2022, de la circa 75% înregistrat în anul 2018”, se arată în Programul de convergenţă 2019 – 2022.

Documentul aminteşte, de asemenea, că anul trecut contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit cu 53,5% mai mare faţă de cel din 2017 ajungând la o pondere în PIB de 4,5%. Finanţarea deficitului de cont curent s-a realizat în proporţie de 54,4% prin investiţii străine directe, care au atins valoarea de 5 miliarde de euro şi au fost mai mari cu 4% faţă de anul 2017.

În primele 2 luni din anul 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în valoare de 568 milioane euro, faţă de un sold negativ de 425 milioane euro cât a avut în perioada corespunzătoare din anul 2018, din cauza majorării soldului negativ al balanţei comerciale.

Pentru anul în curs, estimările indică un deficit de cont curent al balanţei de plăţi externe în valoare de 7,3 miliarde de euro, reprezentând 3,3% din PIB, urmând ca investiţiile străine directe să acopere în proporţie de circa 75% deficitul de cont curent.

„Pe termen mediu, nivelul deficitului de cont curent se va menţine la o valoare cuprinsă între 7,3 şi 6,6 miliarde euro, cu o pondere în PIB de 3,3% în anul 2019 şi 2,4% în 2022. În perioada 2019-2022, ponderea în PIB a soldului net cu restul lumii, luând în calcul şi contul de capital, se va menţine negativă, cu un trend ascendent, în condiţiile unei contribuţii ridicate a contului de capital.”, se mai arată în document.