Taxele şi tarifele parafiscale majorează semnificativ costurile unei afaceri, fiind de cele mai multe ori plăţi pentru servicii de care nu firmele au nevoie, ci funcţionarii care, în acest mod, îşi asigură salariile.

După aproape doi ani de calcule şi discuţii, Ministerul Finanţelor a reuşit să reducă, aşa cum promisese mediului de afaceri, numărul de taxe şi tarife parafiscale de la 491 la 302.

Reglementate de zeci de acte normative şi încasate de peste 30 de instituţii, aceste taxe sunt percepute pentru diverse servicii, unele fiind de-a dreptul bizare (avizarea efectuării lucrărilor care implică închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia pe drumurile publice, expertiza în vederea autorizării încăperilor pentru depozitarea, păstrarea şi manipularea capselor pentru pistoale de implant bolţuri, fuzee antigrindină capse de alarmare utilizate la transportul feroviar sau analiză, documentaţie şi eliberare certificat pentru expoziţii itinerante, comision pentru verificarea şi legalizarea precum şi pentru completarea şi păstrarea carnetelor de muncă ale angajatorilor).

Nivelul tarifelor porneşte de la câteva zeci de lei şi poate urca până la câteva zeci de mii de lei. În funcţie de tipul afacerii desfăşurate, tarifele, autorizaţiile sau licenţele ajung să apese mai mult pe bugetul unei companii decât taxele prevăzute de Codul fiscal şi pe care le datorează, în mod obişnuit, o societate medie.

În timp ce impozitele principale (profit, venit, TVA) sunt la cote scăzute comparativ cu majoritatea ţărilor europene, mulţimea taxelor parafiscale creşte artificial costurile unei afaceri. Totodată, plata acestora presupune un efort de a descâlci hăţişul birocratic – numeroase acte normative, care uneori se suprapun, proceduri greu de înţeles, mai multe instituţii care se ocupă de acelaşi domeniu.

Prin lege, se înfiinţează artificial servicii

165-32489-03_lopata_26.jpg„De exemplu, nu este suficient ca, pentru un imobil dat în folosinţă, să fie plătite taxele locale prevăzute de Codul fiscal. Construcţia în sine este taxată prin autorizaţie, aviz, salubrizare etc. Sunt, practic, nişte taxe suplimentare pe afacere. Ele nu pot fi eliminate, dar pot fi unificate în funcţie de anumite criterii“, explică Emilia Dragu, partner TaxHouse.

Existenţa acestor taxe este justificată, în primul rând, prin nevoia unor instituţii de a obţine venituri din care să-şi remunereze angajaţii. Aceste aşa-zise servicii sunt înfiinţate artificial. Cu alte cuvinte, în cele mai multe situaţii, firmelor sau persoanelor fizice le este impusă, printr-un act normativ, nevoia utilizării unui serviciu. „Majoritatea taxelor parafiscale sunt surse proprii de finanţare pentru insituţii sau agenţii ale statului.  În măsura în care aceste taxe ar dispărea, s-ar pune o presiune foarte mare pe bugetul de stat. Şi atunci totul se reduce, practic, la reforma în administraţia publică“, arată Emilia Dragu. Din acest motiv, mai spune aceasta, cei care trec pragul instituţiilor statului ajung să le considere nişte găuri negre, în care se scurg banii publici.

Astfel se explică şi lentoarea cu care Ministerul Finanţelor a răspuns solicitării mediului de afaceri de a reduce numărul de taxe parafiscale. Promisiunea ministerului este că procesul va continua în toamnă. Însă problemele legate de parafiscalitate nu se rezumă la numărul excesiv de taxe, ci vizează şi perioadele prea mari pentru obţinerea unor avize necesare derulării afacerii, şi prea multele proceduri administrative.

Prin reducerea celor 189 de taxe şi tarife, practic, cetăţeanul economiseşte o sumă de circa 75 milioane euro pe un an întreg.
Emil Boc, premierul României

38,5 % reprezintă procentajul de reducere a numărului de taxe şi tarife parafiscale din numărul total de 491

42 de taxe şi tarife parafiscale au fost eliminate dintr-un număr total de 491, şi încă 147 de taxe şi tarife parafiscale au fost comasate

Taxe anulate

– Taxe extrajudiciare de timbru pentru eliberarea de noi cărţi de indentitate în locul celor pierdute, furate ori deteriorate

– Taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, în regim de urgenţă

– Servicii consulare prestate în regim de urgenţă

– Taxa privind radierea armei din permisul de armă

– Autorizaţie de securitate la incendiu

– Aviz de mediu pentru autorizarea îngrăşămintelor

– Tarife pentru căutarea informaţiei privind mediul.