În favoarea proiectului de lege s-au exprimat 57 de senatori, 51 au votat împotrivă iar trei s-au abţinut de la vot.

Proiectul iniţiat de Guvern introduce o metodă de calcul care permite ‘taxarea corectă şi reală a poluatorilor, bazată pe cantitatea de emisii cu impact asupra mediului’, ajungându-se astfel la reducerea taxei cu circa 25-30% faţă de nivelul actual.

De asemenea, este oferită posibilitatea ca, în cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea noului mod de calcul, contribuabilii să poată solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită.

Potrivit expunerii de motive, legea are la bază principiul ‘poluatorul plăteşte’. Astfel, taxa de poluare va fi plătită, o singură dată, atât pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţară sau străinătate, cât şi pentru autovehiculele înmatriculate înainte de 2007 pentru care nu a fost plătită o taxă de poluare.

Potrivit proiectului de lege, taxa se face venit la bugetul Fondului pentru Mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului.

Obligaţia de plată a taxei intervine în momentul înscrierii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar din România, la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări, la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parc, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei.

Obligaţia de plată a taxei intervine şi în cazul primei transcrieri a dreptului de proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat şi pentru care nu a fost achitată taxa specială sau taxa de poluare pentru autoturisme şi autovehicule în momentul înmatriculării.

Taxa se aplică pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3, N1, N2, N3, cu excepţia autovehiculelor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.

De asemenea, sunt excluse şi autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi cele modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap. Sunt excluse şi autovehiculele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate ale statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri, dar şi cele destinate serviciilor de ambulanţă, de descarcerare şi de stingere a incendiilor.

Modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către regia Autonomă ‘Registrul Auto Român’ în cartea de identitate a vehiculului.

Legea are un caracter ordinar iar Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz.