Drepturile salariale acordate de Banca Națională a României sunt mai mult decât generoase. Conducerea executivă, în afară de salariu, beneficiază și de indemnizația de membru al Consiliului de Administrație, dar și alte venituri.

Astfel, venitul lunar al guvernatorului Mugur Isărescu este de 60.637 de lei, sumă netă, adică aproape 13.000 de euro, după cum urmează: 42.438 de lei salariu și 18.199 lei indemnizația de membru al Consiliului de administrație al BNR.

La rândul său, prim-viceguvernatorul Florin Georgescu are venituri lunare nete ce depășesc 12.300 de euro, respectiv 57,909 lei, dintre care 39.977 lei salariu și 17.932 indemnizația de membru al CA al BNR.

Iar viceguvernatorii  și  se bucură de un venit net lunar de 54.291 lei, adică peste 11.500 de euro, alcătuit, deasemenea, din salariul de 36.373 lei, la care se adaugă indemnizația de membru al CA, în valoare de 17.918 lei.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al BNR primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 17.918 lei. Ei pot beneficia şi de alte venituri conform legii, se arată pe site-ul instituției.

Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României se prezintă astfel: un director din Centrala BNR are un venit lunar cuprins între 8.065 și 32.576 lei. Un director adjunct se încadrează lunar pe o plajă salarială începând cu 6.615 lei și sfârșind cu 23.894 lei. Nici șefii de serviciu sau de birou nu stau rău, venitul lor lunar poate ajunge la 15.708 lei, respectiv 6.385 lei.

În structurile teritoriale ale BNR, un director poate ajunge la un venit lunar de 14.683 lei, un șef de serviciu la 9.040 lei și un șef de birou la 5.854 lei.

În plus de venitul lunar, salariații BNR primesc anual şi alte venituri, după cum urmează: indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar, alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare, dar și o sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăși un salariu net lunar.

La încetarea contractului individual de muncă, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel: 5 ani – 10 salarii; 4 ani – 8 salarii; 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.

Săptămâna aceasta, mai precis miercuri, comisiile de specialitate ale Parlamentului au validat noua componență a Consiliului de Administrație al BNR.

Mugur Isărescu a obținut al șaselea mandat de Guvernator al BNR, iar Florin Georgescu a rămas prin-viceguvernator al Băncii Naționale.

Ceilalți membri ai CA votați de Parlament sunt Leonardo Badea – viceguvernator, Eugen Nicolăescu – viceguvernator, Balint Csaba, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan Radu Ruşanu şi Virgiliu Jorj Stoenescu.