"Un sfert din adulții europeni nu au competențele de bază necesare într-o economie modernă, bazată pe cunoaștere", informează raportul.
Mai exact, sondajul realizat de UE și OCDE în 23 de țări europene arată că un european de vârstă adultă din patru nu are cunoștințele de bază necesare pentru a utiliza un calculator, iar un adult din cinci are competențe verbale și numerice insuficiente.
Pentru că rezultatele variază mult de la o țară la alta, se ajunge la astfel de situații: tinerii finlandezi și olandezi care de-abia au terminat liceul au deseori cunoștințe mai bune decât absolvenții universitari din alte țări europene, se arată în studiu.
Între 50 % și 80 % dintre studenții din țările UE nu utilizează niciodată manuale de informatică, programe informatice, emisiuni/podcasturi, simulări sau jocuri didactice. Majoritatea cadrelor didactice la nivelurile primar și secundar nu se consideră competente în informatică sau capabile să predea cunoștințe informatice în mod eficient, iar 70 % dintre acestea ar dori mai multe cursuri de formare în utilizarea TIC. Letonia, Lituania și Republica Cehă oferă elevilor cel mai larg acces la internet în școli (peste 90 %), dublu față de Grecia și Croația (circa 45 %).

Concluzia finală a raportului este că nivelul educației și formării profesionale trebuie îmbunătățit peste tot în UE.

Există temeri că persoanele cu competențe insuficiente vor ajunge în situația de a nu mai găsi un loc de muncă și de a nu-și putea continua studiile. Fără cursuri de formare, acestea nu pot dobândi competențele necesare pentru a reintra în câmpul muncii. Studiul arată că această capcană a competențelor reduse afectează deja o parte din populație: cei cu nivelul educațional cel un scmai scăzut sunt de două ori mai expuși riscului de șomaj decât majoritatea populației.

UE a lansat o serie de inițiative prin care să-i ajute pe cetățeni să dobândească mai multe competențe. De exemplu, inițiativa „Deschiderea educației” își propune să îmbunătățească nivelul cunoștințelor informatice, în timp ce programul Erasmus+ va sprijini proiectele menite să amelioreze rata de alfabetizare, competențele numerice și aptitudinile de soluționare a problemelor în mediul IT în rândul adulţilor.

Pentru a ridica acest semnal de alarmă și la nivelul statelor cu probleme, UE va lansa în curând un instrument on-line cu ajutorul căruia utilizatorii își vor putea testa competențele și le vor putea compara cu rezultatele studiului. Cu ajutorul acestui studiu, statele membre vor putea să-și direcționeze mai eficient sumele obținute prin Fondul social european, care finanțează proiecte de formare și îmbunătățire a competențelor.