Astfel, costul anual, pentru fiecare cetăţean, al finanţării bugetului Camerei Deputaţilor este de 2,33 euro, un cost de patru ori mai mic faţă de media europeană de cheltuieli de 8,29 euro. În schimb, se remarcă faptul că ponderea bugetului Camerei Deputaţilor în totalul bugetului de stat este de 0,21% în România, dublu faţă de media europeană de 0,13%.
„Structura de cheltuieli a Camerei Deputaţilor este în general aliniată cu cea a altor parlamente din statele membre UE, însă există oportunităţi de eficientizare a activităţii”, arată analiza efectuată de PwC România.
Ca urmare  a măsurilor de reducere a cheltuielilor luate de autorităţi în ultimii doi ani, suma totală a plăţilor efective operate de Camera Deputaţilor s-a diminuat cu aproape 18%, de la 246 milioane RON în anul 2008, la 202 milioane în 2010. Din aceasta, cea mai mare parte (70%) o reprezintă cheltuielile de personal, în vreme ce cheltuielile cu achiziţia de bunuri şi servicii reprezintă 23%, iar investiţiile aproximativ 7%.
„Analiza noastră a identificat mai multe arii de eficientizare a activităţii Camerei Deputaţilor care ar putea aduce economii semnificative în următorii ani şi ar conduce totodată la optimizarea proceselor de lucru în cadrul instituţiei, la creşterea productivităţii angajaţilor şi la o mai bună definire şi monitorizare a indicatorilor de performanţă”, a declarat George Dorobanţu, manager, Servicii de Consultanţă, PwC România, unul dintre autorii raportului.
40% din activitatea angajaţilor Camerei, dedicat gestionării documentelor
Raportul PwC propune 10 arii de eficientizare: separarea activităţilor privind administrarea clădirii Palatului Parlamentului, înnoirea parcului auto prin încheierea unor contracte de leasing operational, eficientizarea proceselor de gestiune a documentelor, centralizarea procesului de achiziţii publice, reducerea prin vânzare/casare a stocurilor fără mişcare, implementarea unor sisteme privind monitorizarea activităţilor  suport, repartizarea eficientă a spaţiilor, reducerea cheltuielilor cu utilităţile, definirea şi implementarea unor indicatori de performanţă şi eficientizarea procesului bugetar.
În ceea ce priveşte procesul de gestiune a documentelor, analiza PwC  indică faptul că aproximativ 90% dintre documentele procesate în instituţiile publice din România sunt pe suport de hârtie. La rândul lor reprezentanţii Camerei Deputaţilor estimează că 40% din efortul total al angajaţilor este dedicat proceselor de gestionare a documentelor. 
Analiza PwC estimează că beneficiile rezultate în urma reducerii consumului de hârtie şi consumabile ar fi în medie de 420.000 lei/an, iar în cazul utilizării exclusive a unor echipamente economice pentru procesele de tipărire şi multiplicare (centre dedicate), reducerea realizată s-ar putea situa în jurul valorii de 1 milion lei anual (aproximativ 30% din cheltuielile anuale cu tipărirea  şi multiplicarea documentelor).
Achiziţia de maşini diesel, economie de 3,4 milioane lei
Un sistem de achiziţie al autovehiculelor prin intermediul leasingului operaţional ar permite Camerei Deputaţilor să-şi înnoiască parcul auto fără investiţii de capital iniţiale, putând conduce totodată la diminuarea cheltuielilor de operare pentru parcul auto.
Calculele efectuate de specialiştii PwC indică faptul că reducerea de cheltuieli anuală ca urmare a introducerii sistemului de leasing operaţional ar putea depăşi 100.000 lei.
În plus achiziţionarea de autovehicule echipate cu motoare diesel ar genera economii anuale de încă 600.000 lei. Prin urmare, pe parcursul unui mandat parlamentar de 4 ani, reducerea de cheltuieli s-ar putea ridica la 3,4 milioane lei.
Analiza structurii cheltuielilor Camerei Deputaţilor a fost efectuată în perioada ianuarie-mai 2011, raportul final cu concluziile şi recomandările PwC fiind înaintat către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor la finalul lunii mai 2011.