Comisia Europeană a definit astăzi, pentru prima dată, strategia și principiile pe care intenționează să le pună în practică atunci când intenționează să recurgă la dreptul penal al UE în vederea asigurării unei mai bune aplicări a politicilor europene și a protejării intereselor cetățenilor.
Printre criteriile de referință importante se numără următoarele:
• dreptul penal trebuie să rămână întotdeauna o măsură de ultimă instanță;
• sancțiunile de drept penal sunt limitate la infracțiunile deosebit de grave;
• măsurile de drept penal iau în considerare drepturile fundamentale: noua legislație impune respectarea strictă a drepturilor fundamentale, astfel cum sunt garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului;
• fiecare decizie cu privire la tipul de măsură sau sancțiune de drept penal care urmează să fie adoptată trebuie să fie însoțită de elemente de probă clare și să respecte principiile subsidiarității și proporționalității.
Tratatul de la Lisabona a modificat cadrul juridic pentru adoptarea de măsuri de drept penal adoptate la nivelul UE: nicio măsură de drept penal nu poate fi adoptată fără acordul Parlamentului European, iar Curtea de Justiție a Uniunii Europene exercită, în prezent, un control judiciar deplin. De asemenea, noul Tratat consolidează în mod considerabil rolul parlamentelor naționale, întrucât acestea își pot exprima opiniile cu privire la proiectele legislative și pot monitoriza respectarea principiului subsidiarității. Domeniile în care a fost stabilită necesitatea adoptării de acte legislative în materie penală la nivelul UE sunt, de exemplu, protecția funcționării piețelor financiare, protecția euro împotriva contrafacerii sau lupta împotriva fraudelor care afectează bugetul UE.
Măsurile de drept penal adoptate de UE pot defini ce încălcări ale normelor trebuie să fie considerate infracțiuni de către legislațiile naționale ale tuturor statelor Uniunii. De asemenea, măsurile respective pot prevedea sancțiuni penale eficace, precum impunerea anumitor niveluri ale amenzilor sau privarea de libertate pentru comiterea de infracțiuni. Aceste sancțiuni pot fi un instrument important pentru descurajarea infractorilor și prevenirea viitoarelor infracțiuni.