Datorită noului regulament, investitorii în capital de risc vor putea colecta mai ușor fonduri din întreaga Europă în beneficiul întreprinderilor nou-înființate.
 
Astfel, odată ce sunt îndeplinite anumite cerințe, toți administratorii de fonduri eligibile pot mobiliza capital, sub denumirea de „fond european de capital de risc”, oriunde în UE. fără a mai fi nevoiți să îndeplinească cerințe complicate care diferă de la un stat membru la altul. Prin introducerea unui cadru de reglementare unic, fondurile de capital de risc vor putea să atragă mai multe angajamente de capital și să devină mai mari.
Pe lângă măsurile prezentate săptămâna trecută, printre care noi garanții financiare în valoare de 1,4 miliarde de euro în cadrul programului pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor, Banca Europeană de Investiții va menține ritmul susținut al activității sale de creditare a IMM-urilor, aproape de nivelul de 10 miliarde de euro din 2011.
„Facilitarea accesului la finanțare al IMM-urilor reprezintă prioritatea numărul unu pentru ieșirea din criză. Planul nostru de acțiune evidențiază faptul că Europa face tot posibilul pentru îmbunătățirea accesului la finanțare al IMM-urilor. Obiectivul nostru este de a consolida instrumentele financiare ale UE destinate IMM urilor și de a îmbunătăți accesul acestora la piețele financiare”, susține Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu industria și antreprenoriatul.
 
Michel Barnier, comisarul pentru piața internă, a declarat: „Avem nevoie de mai mult capital de risc în Europa. Ajutând societățile să devină mai inovatoare și mai competitive, capitalul de risc va crea societățile europene ale viitorului. Pentru a sprijini cele mai promițătoare întreprinderi nou-înființate, fondurile de capital de risc trebuie să crească și să se diversifice sub aspectul investițiilor pe care le finanțează. Propunerile de astăzi vor contribui la dezvoltarea acestei piețe emergente.”
Plan de acțiune pentru IMM-uri
Succesele pe plan economic ale Europei depind în mare măsură de atingerea potențialului maxim de dezvoltare al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Contribuția IMM-urilor depășește jumătate din totalul valorii adăugate în sectorul întreprinderilor nefinanciare și, în ultimii cinci ani, acestea au oferit 80 % din totalul noilor locuri de muncă din Europa.
Comisia Europeană prezintă astăzi, în cadrul unui plan de acțiune, diversele politici pe care le urmărește cu scopul de a facilita accesul la finanțare al celor 23 de milioane de IMM-uri din Europa și de a contribui semnificativ la creșterea economică Măsurile de reglementare și celelalte măsuri propuse au ca scop menținerea fluxului de credite către IMM-uri și îmbunătățirea accesului lor la piețele de capital, prin sporirea vizibilității, pentru investitori, a piețelor și acțiunilor IMM-urilor și prin reducerea sarcinilor administrative și de reglementare.
Capitalul de risc pentru IMM-uri
Capitalul de risc, care asigură finanțarea timpurie a întreprinderilor nou-înființate (start-ups), constituie o sursă importantă de investiții pe termen lung pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) nou-înființate și inovatoare.
Cu toate acestea, dimensiunile reduse ale fondurilor și faptul că acestea pot asigura doar niveluri reduse de capital le-au împiedicat să joace un rol mai important în finanțarea noilor întreprinderi. În consecință, IMM-urile continuă să depindă de împrumuturi bancare pe termen scurt. Însă, în contextul crizei actuale, marcat de o scădere a împrumuturilor acordate economiei reale, poate fi foarte dificil pentru astfel de societăți să aibă acces la acest tip de împrumut.
Probele examinate de Comisie demonstrează că o societate cu investitori în capital de risc pe termen lung are mai mult succes decât o societate care trebuie să se bazeze pe fonduri pe termen scurt acordate de bănci. Acest fapt este în general atribuit analizei riguroase efectuate de fondurile de capital de risc înainte de a investi într-o societate.
Însă fondul european mediu de capital de risc este redus, dimensiunea sa fiind cu mult inferioară dimensiunii optime necesare pentru ca o strategie investițională diversificată să poată aduce o contribuție de capital semnificativă pentru fiecare societate în parte și, prin urmare, să producă efecte reale.
În timp ce, în Uniunea Europeană, fondul mediu de capital de risc conține aproximativ 60 de milioane de euro, în SUA, valoarea aceluiași tip de fond se ridică, în medie, la 130 de milioane de euro.
Studiile economice arată că fondurile de capital de risc pot juca un rol cu adevărat determinant pentru sectoarele industriale în care investesc, odată ce dimensiunea lor atinge aproximativ 280 de milioane de euro.
În plus, fondurile de capital de risc din SUA au investit, în medie, aproximativ 4 milioane de euro în fiecare societate, în timp ce fondurile europene au reușit să reunească, în medie, investiții în valoare de numai 2 milioane de euro per societate.
În SUA, investițiile de capital inițiale s-au ridicat, în medie, la 2,2 milioane de euro per societate, în timp ce în UE, valoarea contribuțiilor inițiale de capital a fost, în medie, de 400 000 de euro per societate.
Creșterea fondurilor de capital de risc înseamnă mai mult capital pentru societățile individuale și va conferi fondurilor capacitatea de a se specializa în anumite sectoare, cum ar fi tehnologia informației, biotehnologia sau sănătatea.
La rândul său, acest lucru va ajuta IMM-urile să se situeze pe o poziție mai competitivă în cadrul pieței mondiale.
Elemente ale propunerii privind capitalul de risc
• Propunerea prevede un „cadru de reglementare unic” uniform care reglementează comercializarea fondurilor sub denumirea de „fonduri europene de capital de risc”. Un „fond european de capital de risc” este definit de trei cerințe esențiale: 1. investește 70% din capitalul angajat de sponsori în IMM-uri; 2. acordă acestor IMM-uri finanțare de capital propriu sau de cvasi-capital (și anume „capital nou”); și 3. nu utilizează efectul de levier (adică fondul nu investește mai mult capital decât cel angajat de către investitori, prin urmare nu este de îndatorat). Atunci când colectează fonduri pe teritoriul UE, toate fondurile care funcționează sub această denumire trebuie să respecte norme uniforme și standarde de calitate (inclusiv standarde privind divulgarea către investitori și cerințe operaționale). „Cadrul de reglementare unic” va garanta că investitorii știu exact care este situația atunci când investesc în fonduri europene cu capital de risc.
• Propunerea creează o abordare uniformă pentru categoriile de investitori care sunt eligibili să angajeze capital într-un „fond european de capital de risc”. Investitorii eligibili vor fi investitorii profesioniști, în conformitate cu definiția din Directiva din 2004 privind piețele instrumentelor financiare și anumiți alți investitori tradiționali în capital de risc (precum persoane fizice foarte bine cotate sau investitori providențiali). Normele uniforme privind investitori în capital de risc vor garanta posibilitatea de a ajusta comercializarea la nevoile acestor categorii de investitori.
• Regulamentul va oferi tuturor administratorilor de fonduri eligibile de capital de risc un pașaport european de comercializare care va permite accesul la investitorii eligibili pe întreg teritoriul UE. Aceasta reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de normele în vigoare în domeniul administrării activelor, în special Directiva din 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative, deoarece pașaportul actual prevăzut în DAFIA este aplicabil doar în cazul administratorilor ale căror active administrate depășesc un prag de 500 milioane de euro. În plus, normele prevăzute în DAFIA creează un cadru juridic care vizează, în mod tipic, fondurile speculative și societățile cu capital privat și sunt mai puțin potrivite pentru fondul tipic de capital de risc, care necesită un regim special.

Te-ar putea interesa și: