CRE, al cărei preşedinte este dr. ing. Stelian Gal, reprezintă o organizaţie profesională pentru companiile şi societăţile energetice româneşti.
Aceasta este condusă şi finanţată de organizaţiile membre, în principal în domeniul energiei electrice, în prezent activând pentru a asigura pentru acestea condiţiile cele mai favorabile pentru competiţie, cu scopul asigurării dezvoltării, creşterii economice şi bunăstării în România. CRE va facilita dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor între reprezentanţii energeticii româneşti şi instituţiile europene din Bruxelles.
CRE îşi propune să intensifice activităţile de lobby pe lângă instituţiile europene de la Bruxelles, pentru beneficiul şi în interesul instituţiilor sectorului energetic românesc, inclusiv al membrilor CRE, să reprezinte interesului acestora în relaţia cu instituţiile europene, cu alte organizaţii internaţionale reprezentative şi asociaţii în domeniul energiei active în Bruxelles şi să promoveze participarea instituţiilor, societăţilor energetice româneşti de stat şi private în procesul de decizie al instituţiilor europene.
Membrii acestei noi asociaţii profesionale româneşti în domeniul energiei sunt companiile de stat Electrica S.A., Hidroelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A., Termoelectrica S.A., Transelectrica S.A., OPCOM, alături de companii private active în sectorul energiei: Emon Electric S.A., Eenergobit, Eximprod S.A., IMA-Partners, Retrasib Sibiu, S.C. Monsson Invest Group, Tractebel Engineering, Bursa Română de Mărfuri S.A