Guvernul a finalizat planul de măsuri sectoriale cu prioritățile ministerelor în detaliu și a făcut public măsurile pentru câteva ministere, urmând ca ulterior să-l trimită Parlamentului, așa cum a anunțat ieri premierului Dacian Cioloș.

Citiți și: Guvernul Cioloș a făcut public "Planul de măsuri sectoriale cu priorităţile ministerelor"

Click pe imagine pentru mărire

 

Implementarea sistemului de plată online și/sau cu cardul a impozitelor, taxelor și amenzilor de către persoanele fizice urmează să fie inițiată chiar din prima lună a anului, urmând ca în luna octombrie 2016 să fie finalizată. Atenție, acest lucru nu înseamnă neapărat că sistemul on-line de plată va fi implementat până în toamna acestui an.

Coonform documentului citat, în cazul CEC, Ministerul Finanțelor Publice are ca măsură prioritară promovarea și emiterea unei Hotărâri de Guvern privind crearea cadrului legal pentru măsurile de capital. De exemplu, capitalizarea ar putea fi făcută prin IPO.

Alte măsuri aflate pe lista de priorități sunt:

 • Simplificarea interacțiunii dintre contribuabil și unitățile teritoriale ale MF/ANAF printr-un portal/aplicație online.
 • Analiza și eficientizarea proceselor din cadrul unităților MF/ANAF.
 • Implementarea strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice pentru obținerea de economii și eficiență (value for money) în condiții de integritate și responsabilitate.
 • Gestionarea responsabilă a activelor și participațiilor statului.
 • Implementarea de mecanisme de transparentizare a cheltuielilor publice.
 • Prioritizarea investițiilor pe baza unor indicatori obiectivi și transparenți.
 • PPP Pilot pentru construirea unui proiect prioritar al guvernului Cioloș (ex. Spital)
 • Organizarea de grupuri de lucru cu experți din ministere și instuțiile financiare internaționale pentru relansarea sau demararea unor proiecte cheie de investiții.
 • Urmărirea executării investițiilor publice și asigurarea transparenței întregului proces.
 • Demararea proiectelor de investiții prin Planul European de Investiții – Planul Juncker.
 • Încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea administrațiilor fiscale.
 • Finalizarea implementării proiectului Băncii Mondiale pentru restructurarea și reformarea activității administrației fiscale.
 • Continuarea procesului de eficientizare și transparentizare a instituțiilor financiare unde statul deține o participațiune majoritară (ex. Capitalizarea CEC și demararea unui proces transparent de selecție a conducerii, evaluarea oportuniățtii transformării Eximbank în bancă de dezvoltare, evaluarea diferitelor măsuri pentru eficientizarea FNGCIMM și FRC, etc.)
 • Cooperarea cu Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Dezvoltare Regională, Banca  Mondială și celelalte organisme financiare internaționale.
 • Programul "Fermierul" (în colaborare cu Ministerul Economiei și Ministerul Agriculturii) prin care MFP acordă garanții micilor fermieri pentru achiziționarea de utilaje agricole.
 • Cooperarea cu MFE precum și cu Comisia Europeană pentru structurarea unor produse de garantare conforme cu prevederile europene.
 • Implicarea şi responsabilizarea tuturor instituţiilor care trebuie să implementeze măsurile din Strategia Naţională în domeniul Achiziţiilor Publice, prioritate pentru Guvernul României pe parcursul anului 2016
 • Implementarea normelor metodologice si a mecanismelor necesare pentru punerea în aplicare a noului Cod Fiscal.
 • Respectarea criteriilor de convergenţă nominală (Tratatul de la Maastricht) şi reală Transferul Unității de Coordonare a PPP la MFP (de la SGG).
 • Elaborarea de ghiduri de evaluare, prioritizare și monitorizare, dar și creșterea nivelului de pregătire profesională a angajaților.
 • Proiect de lege privind impozitarea sectorului petrolier şi minier
 • Emitere OUG și HG pentru crearea cadrului legal pentru selectarea consultantului de resurse umane pentru instituțiile financiare
 • Emitere HG pentru crearea cadrului legal pentru demararea programului "Fermierul"
 • Emitere OUG pentru crearea cadrului legal pentru îmbunătățirea colectării taxelor și a interacțiunii cu
 • contribuabilul (ex. Modificare Art. 180 Cod Fiscal etc.)
 • Ordin de Ministru pentru elaborarea unor ghiduri de implementare a legislației din domeniul achizițiilor publice
 • Emitere OUG și HG pentru crearea cadrului legal pentru eficientizarea și intensificarea suportului acordat economiei prin mecanisme de creditare și garantare