Anul trecut, Ministerul Finanțelor Publice a luat decizia încheierii protocoalelor necesare schimbului de date între administrațiile publice locale și ANAF, printr-un ordin comun al ministrului Finanțelor Publice și al Afacerilor Interne.
Obiectul protocolului îl reprezintă cooperarea între instituţii publice, prin schimbul de informaţii, în scopul creşterii nivelului de colectare a taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat al statului. Nu putem neglija componenta de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, precum și facilitarea accesului persoanelor fizice și juridice la informații deținute de instituțiile publice semnatare ale acestui protocol. Acest proiect este în curs, durata de implementare fiind strâns legată de semnarea protocoalelor de către unitățile administrativ-teritoriale și de transmiterea datelor către administrația fiscală.
Astfel, ANAF urmează să primească acces la informații privind patrimoniul persoanelor fizice şi juridice (bunuri imobile şi bunuri mobile), precum şi să vizualizeze creanţele datorate de contribuabili bugetului general al unității administrative teritoriale. La rândul ei, ANAF va pune la dispoziția unităților administrative informaţii referitoare la deţinerea de conturi bancare, la obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate care au domiciliul fiscal pe raza respectivelor unităţi  administrativ-teritoriale. De asemenea ANAF va oferi acces la informații privind veniturile din salarii, precum şi cele din venituri din alte surse obţinute de contribuabili persoane fizice care au domiciliul fiscal pe raza teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, denumirea și codul unic de identificare a angajatorului.