Adunarea Generala a Actionarilor, care a avut loc miercuri dupa-amiaza, a aprobat majorarea capitalului social al societatii de la 105 miliarde de lei la 123,9 miliarde de lei. De asemenea, actionarii au aprobat si bilantul contabil, Raportul de gestiune si Raportul cenzorilor. Bugetul de venituri si cheltuieli i suma de 96 miliarde de lei si un profit net de 17 miliarde de lei. Din profitul obtinut i anul 2000, 43,5 miliarde lei vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori si 3,6 miliarde lei pentru constituirea rezervelor legale. Suma de 18,9 miliarde lei va fi utilizata pentru plata dividendelor. Cifra de afaceri a societatii a fost anul trecut de 49 miliarde lei, iar cea propusa pentru 2000 este de 96 miliarde lei.