Între 2008 și 2012, numărul de locuri de muncă în sectorul asistenței medicale din UE a crescut cu aproape 2 % anual. Această creștere este rezultatul efectelor combinate ale îmbătrânirii populației, progreselor tehnologice și terapeutice, creșterii așteptărilor populației în ceea ce privește calitatea serviciilor și punerea unui accent mai mare pe asistența profilactică, potrivit datelor CE. Numai în 2012, aproape un milion de persoane au fost angajate pentru a lucra în domeniul asistenței medicale.

Observatorul reflectă însă scăderea în ansamblu a cererii de forță de muncă în UE, locurile de muncă vacante fiind cu 6 % mai puține în al patrulea trimestru din 2012 în raport cu ultimul trimestru al anului 2011. Numărul de persoane angajate a scăzut în al patrulea trimestru al anului 2012 în cea mai mare parte a principalelor grupuri profesionale și a scăzut pentru „specialiști” pentru prima dată de la al doilea trimestru al anului 2010 (cu 5 %).

Profesiile cu cea mai mare creștere a numărului de angajați după lucrătorii care prestează servicii de îngrijire personală în domeniul asistenței medicale au fost creatorii și analiștii de aplicații software, personalul secretarial administrativ și specializat, personalul din minerit, supervizorii din industria prelucrătoare și a construcțiilor, precum și învățătorii.
    
"Cel mai recent raport confirmă faptul că asistența medicală este unul dintre sectoarele cu cel mai mare potențial pentru crearea de locuri de muncă în Europa, fiind prin urmare sectorul în care investițiile în formare sunt urgente", a declarat László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă.
Personalul îmbătrânit, o mare problemă
    
Serviciile de îngrijire personală în sectorul asistenței medicale s-au situat pe primul loc între ocupațiile cu cea mai mare creștere între al patrulea trimestru din 2011 și al patrulea trimestru din 2012. Trei alte categorii de angajați din sectorul asistenței medicale sunt clasate între primele 25 de profesii cu cea mai mare creștere: asistenții medicali și obstetricali, tehnicienii medicali și farmaceutici și alți profesioniști din domeniul sănătății, de exemplu, medici stomatologi, farmaciști, fizioterapeuți. Pe termen mediu, perspectivele de angajare sunt mai promițătoare pentru asistenții medicali și obstetricali.

Raportul evidențiază, de asemenea, faptul că o serie de țări s-ar putea confrunta cu provocarea reprezentată de îmbătrânirea forței de muncă în sectorul asistenței medicale. De exemplu, mai mult de 40 % din persoanele care activează în domeniul asistenței medicale din Bulgaria și din statele baltice au vârsta între 50 și 64 de ani, fiind substanțial mai mare decât media UE.
    
Profesiile din domeniul sănătății se numără printre profesiile cele mai „problematice” din Europa, pentru care locurile de muncă vacante sunt greu de ocupat, conform raportului Comisiei Europene pentru 2012 privind locurile de muncă vacante și recrutarea în Europa.

Observatorul european al locurilor de muncă vacante este un buletin trimestrial publicat de Direcția generală Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a Comisiei Europene. Această publicație face parte din inițiativa emblematică Europa 2020 „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”.