ANAF: A apărut Evidența operativă pentru a recupera datoriile firmelor

Pe data de 16 mai, în Monitorul Oficial a fost publicat un ordin emis de către Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care vizează înființarea unui departament nou denumit Evidența Operativă.

Acest departament își propune să faciliteze recuperarea creanțelor firmelor și persoanelor fizice înregistrate în sistemul informatic al Fiscului.

În luna aprilie, încasările din creanțele consemnate în sistemul electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au fost de zero.

Din acest motiv, conducerea instituției a concluzionat că aceste rezultate au fost obținute din lipsa unui mod de operare bine definit și a unei structuri dedicate pentru recuperarea datoriilor firmelor și persoanelor fizice, care au fost identificate prin intermediul noii digitalizări a instituției fiscale.

Conducerea Fiscului a luat decizia în legătură cu recuperarea creanțelor fiscale stabilite în următoarele moduri:

  • Deciziile de impunere emise de către structurile de control fiscal
  • Deciziile de impunere emise în cadrul procedurii de stabilire din oficiu a creanțelor fiscale
  • Declarațiile de impunere inițiale sau rectificative, depuse ca răspuns la notificările de conformare transmise contribuabilului de către organul fiscal competent
  • Deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii

”Art. 1. „Se aprobă Procedura de înregistrare a titlurilor de creanță și a veniturilor din digitalizare încasate în evidența operativă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. 2. „Direcția generală de monitorizare a veniturilor și sinteză, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”, arată Ordinul Președintelui ANAF.

Categoriile de creanțe care urmează să fie recuperate

În decizia emisă de ANAF, se specifică că sunt vizate următoarele categorii de creanțe care urmează să fie recuperate prin intermediul sistemului electronic:

  • Obligațiile fiscale asociate titlurilor de creanță fiscală depuse sau emise în urma utilizării profilurilor de risc specifice pentru contribuabilii persoane fizice, juridice sau alte entități fără personalitate juridică, care au datorii conform legislației în vigoare privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale, precum și discrepanțele și erorile identificate prin Sistemul informatic de interes strategic național
  • Veniturile suplimentare provenite din titlurile de creanță menționate la punctul a), încasate în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
anaf, impozit
SURSA FOTO: Dreamstime

Departamentul de Evidență operativă

La Agenția Națională de Administrare Fiscală, datele din Registrul de Evidență sunt centralizate din partea organelor fiscale competente. Ele sunt raportate Ministerului Finanțelor până la data de 30 a lunii următoare pentru perioada precedentă.

„Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, organele fiscale competente transmit, în vederea monitorizării, informațiile necesare pentru Evidență, respectiv obligațiile fiscale suplimentare din digitalizare, precum și sumele încasate aferente acestora,” se precizează în documentul ANAF.

Evidența este structurată în patru categorii de venituri ale bugetului general consolidat gestionate de către ANAF, după cum urmează:

  • Venituri ale bugetului de stat
  • Venituri ale bugetului asigurărilor sociale
  • Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de sănătate
  • Venituri ale bugetului fondului pentru șomaj