Potrivit noii Legi a Pensiilor, se modifică vârsta standard de pensionare, doar la cererea femeilor, până la maxim 65 de ani (67 de ani în mediul sanitar).

Articolul 56, litera (c), alineatului 1: „La data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau ÎI.”

2. După alineatul (2) al articolului 56 se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins: „(3) Angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute la lit. c), teza întâi. ”